A „tüneményes hangú mesterdalnok”

 A József utca 7. számú házán 1940-ben a Pécs Dalárda emléktáblát helyezett el Hoffer Károly karnagy…

Cipõipari múlt

Azért nem a cipõgyár meséje címet adtam a múltat felidézõ cikk címének, mert nem szerettem volna…

Dr. Schall Kálmán

 A Hirn László által szerkesztett, Tolnamegyei fejek – Tolnavármegye tíz évvel Trianon után címû kiadvány 1930-ban…

Dr. Hegedûs Ádám

  Bonyhádon és környékén máig sokan emlékeznek egy szigorú tekintetû orvosra, aki hivatásán túl a közélet…

Tardoskeddrõl Bonyhádra

  1945. januárjában a szovjet csapatok bevonulása után „málenkij robotra” hurcolták a német nevû családok nagy részét.…

Hûségmozgalmi nyilatkozat

1942. január 25-én az Erdõs Szállóban a németajkú magyarok kezdeményezésére Dr. Perczel Béla, Bauer József, Lehmann…

Bonyhádi plébánosok a plébánia keletkezésétõl

  Az elsõ plébános és az anyakönyvezés     az anyakönyvezés kezdete Bonyhádon az eddig elfogadottal…

Idézetek

"Tetszenek a Völgység enyhe dombjai,  a fiatal szépséggel igézõ völgyek, fiatalságának tündérországa… A széplak gyönyörû tájképe…

Dohánytermesztés Egyed Antal korában

Egyed Antal bonyhádi plébános BONYHÁD MEZõ-VÁRASNAK RÖVID LEÍRÁSA címû cikke a Tudományos – Gyûjtemény számára készült…

Kék fény

Az összeállítás segítségével egykori bonyhádi bûnügyi eseményekbe tekinthetünk, lássuk milyen érdekes esetek borzolták a közvélemény kedélyeit…

Ha harangszót hall meghajol?

A Zrínyi utcán végighaladva sokan észre sem veszik, sokan pedig „köszönnek” neki, vagy csak meglátva „õt”…

Országzászló

Magyarországon a települések egy-egy központi terére a Horthy–korszakban kerültek a magas rúdra helyezett nemzeti színû zászlók.…

Boszorkányok pedig Bonyhádon is voltak?

A kereszténység felvétele után vannak nyomai a boszorkánypereknek, de ebben az idõben még nagyon sokan tartoztak…