Ha harangszót hall meghajol?

A Zrínyi utcán végighaladva sokan észre sem veszik, sokan pedig „köszönnek” neki, vagy csak meglátva „õt” megállapítják magukban: – Itthon vagyunk!

Az "õt" azért nem helyénvaló, mert a  Völgység-patakon átívelõ Szent János híd szobráról van szó. Aznepomuki.jpg egész alakos, homokkõbõl készült szobor Nepomuki Szent Jánost, a hidak õrzõjét ábrázolja. Miért az õ szobra áll több, mint százötven magyarországi településen utak, hidak közelében?

A XIV. században a csehországi Pomukból származó teológiai végzettségû Jan Wolffin IV. Vencel király szolgálatába állt. A legenda szerint Zsófia királynõ gyóntatója volt. A féltékeny király úgy próbált bizonyságot szerezni felesége vélt hûtlenségérõl, hogy a gyónási titok kiadását követelte Jánostól. õ fogadalmához híven megõrizte a titkot.

Közelebb áll a valósághoz, hogy „1393-ban Vencel egyik kegyencét akarta kinevezni az újonnan létesített kladnói egyházmegye élére továbbá szerette volna elkobozni a klandói bencés apátság jövedelmeit. János és Prága érseke hevesen ellenszegült a tervnek, s az elhunyt apát helyére más házfõnököt kerestek. A király eleinte küldöttei révén tárgyalt az érsekkel, majd elrendelte, hogy Jánost  és más egyházi személyeket vonják kínpadra. … maga Vencel kínozta égõ fáklyával Jánost, …  majd a vértanú száját felpeckelték, testét sarkánál és fejénél fogva „karikába” kötözték, és Vltava (Moldva) folyóba vetették, ahol a már haldokló ember végül vízbe fulladt. Testét késõbb a víz partra vetette, s a Hradzsinban lévõ Szt. Vid-székesegyházban temették el. 1729-ben szentté avatták, mint a gyónási titkok vértanúját. A vértanú szenteket gyakran halálnemükhöz kapcsolódó oltalmi feladatokkal is felruházzák. Nepomuki Jánoshoz fohászkodhatnak a tutajosok, hajósok vízen, úton járók életük, becsületük megóvásáért, ezért helyezik el szobrát hidak közelébe, tõle remélik a falvak, földek  árvíztõl való oltalmát.

A legendák szerint János halála elõtti éjszakán hét csillag lebegett a folyó vize felett, egy másik szerint a Moldva vize nem nyelte el, teste fényleni kezdett, így hamar rátaláltak. A Szt. Vitus székesegyházban temették el. Épségben maradt nyelvét külön ereklyeként õrzik. Gyakran ábrázolják szájához emelt ujjakkal, hídon állva, vagy hét csillaggal feje körül.
Elmékünnepe: május 16.

Forrás:  Kristin E. White: Szentek kislexikona

A bonyhádi Nepomuki-szobor Talapzatának szövege:

"Állította: Kupi Antal és neje
Konstanczer Borbála
1926. "

Több kiadványban szerepel az a legenda, hogy ha Nepomuki Szent János „meghallja a harangszót meghajol”.  Csak kár, hogy kõbõl van! Biztos, ami biztos, én azért köszönök neki.