Dr. Schall Kálmán

 A Hirn László által szerkesztett, Tolnamegyei fejek – Tolnavármegye tíz évvel Trianon után címû kiadvány 1930-ban jelent meg Budapesten, a Magyar Városok és megyék társadalmi Emlékalbuma Kiadóvállalat kiadásában.

A könyvben bonyhádi vonatkozású híres emberekrõl, munkásságukról is találhatunk életrajzi adatokat, információkat.

Az 1900-as évek elején Bonyhádon mûködõ járásorvos Shall Kálmánról az alábbiakat olvashatjuk a kiadvány 288. oldalán:

„Tolnaváralján született 1867-ben. Középiskoláit Bonyhádon, Szarvason és Sopronban, fõiskolai tanulmányait a budapesti tudományegyetem orvosi fakultásán végezte, ahol 1892-ben avatták az orvostudományok tudorává.

Megfelelõ kórházi és klinikai gyakorlatának megszerzése után Sárbogárdon 3 éven át folytatott prakszist, majd Gyönkön töltött 11 esztendõt. 1905-ben került Bonyhádra, ahol 20 éven át töltötte be a járásorvosi tisztet. A világháború alatt az ottani Vöröskereszt kórház vezetõ-igazgatója volt és érdemei elismeréséül a hadiékítményes Vöröskereszt hadiéremmel tüntették ki.

Az Orvosszövetség tolnamegyei fiókjának, a Vöröskereszt Egylet alelnöke, a gimnázium iskolabizottságának elnöke. A Bonyhádi Gazda Bank választmányának tagja. Gimnáziumi egészségtanár, az OTI körzeti kezelõ orvosa.

Dr. Schall Kálmán népszerû tagja az ottani társaságoknak és nevét közmegbecsülés és nagy tisztelet övezi”.