Pór József önéletrajzi kronológia

Pór (Bauer) József
1883 Augusztus 10-én született Apatinban. Szülei gazdálkodók.

1895 Kalocsán a Jézus Társasági Érseki Fõgimnázium II. osztályos tanulója.
1898 Pécsett a ciszterciták gimnáziumának V. osztályába iratkozik. Egyben felvételt nyer a kisszemináriumba.

1902 érettségizik és megkezdi teológiai tanulmányait.

1906 Pécsett pappá szentelik. Elsõ állomáshelye Mágocs.
1907 Bonyhádra érkezik káplánnak.

1911 December 21-tõl Szekszárdon káplán.

1912 Augusztusban felmentik az egyházmegyei szolgálatból és tanulmányi célból Pestre küldik.

1913 Lelkész a budapesti gyûjtõfogházban.

1914 Faddon és Szekszárdon káplán.

1915 Znióváralján a Katolikus Patronázs Gyermeknevelõ Intézet lelkiigazgatója.
1916 Plébánosi vizsgát tesz.

1919 Esztergom-Táborban gyermeknevelõ intézetet szervez.

1925 Újpestre kerül a Clarisseumba.

1926 Visegrádon lelkész.

1927 Szemináriumi lelkiigazgató Pécsett.

1931 Bonyhádra nevezik ki plébánosnak.

1942 Címzetes apát.

1944 Október 20-án letartóztatja a Gestapo.

1945 Április 1-jén szabadul fogságából Sopronban.

1956 Aranymiséje.

1964 November 28-án halt meg Bonyhádon. Eltemetve ugyanott.

 

Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért: Papi sorsok a horogkereszt és a nyilaskereszt árnyékában

( Budapest, Ecclesia. 1985.)