Újabb önhiki pályázatot nyújt be Bonyhád

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok kiegészítõ támogatásának feltételeit a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló BM rendelet tartalmazza. Vonatkozó szabályozás szerint a támogatás iránti kérelem benyújtására az év során három határidõben van lehetõség: április 30., szeptember 10., november 5. Bonyhád Város Önkormányzata az áprilisi határidõhöz igazodva pályázott, ennek eredményeként több jogcímen, kötött felhasználású, vissza nem térítendõ támogatásként 99 millió 947 ezer Ft-ban részesült.

Június 30-án érkezett az önkormányzat bankszámlájára a központi forrás, amely a folyószámlahitel összegét csökkentette. Az összeg felhasználásáról a képviselõ-testület a 2011. évrõl szóló költségvetési rendelet módosításakor döntött, eszerint a támogatás összegével a költségvetés mûködési hiánya került csökkentésre. A módosítást követõen fennmaradó forráshiány 216 millió 104 ezer Ft.

A hiány további csökkentése érdekében a helyi intézkedéseken túl indokolt az önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok kiegészítõ támogatása III. ütemére vonatkozó pályázat benyújtása, amelyhez a képviselõ-testület nyilatkozatát kell mellékelni a pályázati szándék megerõsítése mellett a település lakosságszámára, a helyi adókra, az önkormányzati hiányra vonatkozóan.

A grémium október 27-i ülésén döntött az önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok 2011. évi III. ütemû támogatására szóló pályázat benyújtásáról.