Az iskolai stresszrõl

A Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület szervezésében Dr. József István szakpszichológus tart elõadást a bonyhádi Vörösmarty Mihály…

Újabb 5 évig vezeti az ÁMK-t

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete október 27-i ülésén döntött a Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ igazgatói állására…

Tûzimádó alkotótáborosok kiállítása

Zománcmûvészeti Alkotótábor Bonyhád. A lokálpatrióta – magát zománcmûvesnek tituláló – Stekly Zsuzsa találta ki és szervezte…

Újabb önhiki pályázatot nyújt be Bonyhád

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok kiegészítõ támogatásának feltételeit a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló…

Korlátozott parkolási idõ december 1-tõl

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 25/2009.(X.2.) számú rendeletével szabályozta a parkolás rendjét Bonyhádon. Az akkori szabályozás alapján…

A baleseti statisztika és a parkolási szabályozás egyaránt téma volt

Közlekedési értekezletet tartottak október 27-én a Bonyhád Városi Rendõrkapitányságon. Dudás Zsolt rendõrõrnagy adott tájékoztatást a baleseti…