Korlátozott parkolási idõ december 1-tõl

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 25/2009.(X.2.) számú rendeletével szabályozta a parkolás rendjét Bonyhádon. Az akkori szabályozás alapján fizetõ parkolók kerültek volna bevezetésre és kerékbilincs alkalmazását is lehetõvé tette volna a jogszabály. A parkolással kapcsolatos törvényi változásokra tekintettel a rendeletet hatályba lépése elõtt a képviselõ-testület visszavonta.

Október 27-én új javaslat került a grémium elé, mely korlátozott várakozási övezet bevezetését tartalmazza. Eszerint a várakozóhelyek igénybevételéért díjat nem kell fizetni, de a meghatározott területeken csak 60 percig lehet várakozni, parkométer (tárcsa), vagy egyéb jelzés látható helyre való kihelyezésével.

A korlátozott idejû várakozási övezetben munkanapokon 8-18 óra közötti idõben, szabadnap 8-12 óráig korlátozott a várakozás, idõtartama azonos helyen maximum 60 perc. A várakozás befejezését követõ 2 órán belül azonos helyen tilos parkolni. Mint minden új szabályozás esetében, úgy itt is igaz, hogy a gyakorlatban derül ki a szabály megfelelõsége. Ezért egyelõre a korlátozott idejû várakozási övezetet csak a Szabadság téren jelölik ki.

A rendelet hatálya nem terjed ki a kék és sárga villogó jelzést használó, valamint a mozgáskorlátozottak, orvosi ügyeletet ellátó, vagy diplomáciai mentességet élvezõ személyek által használt jármûvekre. Az egészségügyi dolgozók a polgármester hozzájárulásával hosszabb idejû várakozást biztosító engedélyt is kaphatnak. A szabályokat megszegõ jármûvezetõk ellen 30.000 forintig terjedõ bírság szabható ki. A rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.