Három orvosi rendelõ újulhat meg Bonyhádon

20150730.jpg

– A nyár általában a pihenésrõl, a feltöltõdésrõl szól, még egy önkormányzat életében is. Bonyhád esetében ez máshogy van idén: több fejlesztésünk is párhuzamosan zajlik, amelyek döntõ része szeptemberre, illetve októberre készül el – nyilatkozta Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád város polgármestere megjegyezte: a kormányzati támogatás, a sikeres pályázati szereplés, illetve az önkormányzat által társított önerõ révén közel egymilliárd forint összértékben valósítanak meg beruházásokat. Ezek közé tartozik a három önkormányzati tulajdonban lévõ rendelõ felújítása is. Bonyhád Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytatott le az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bonyhádon” elnevezésû építési beruházás (pályázati azonosító: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0046) kivitelezése tárgyában. A nyertes kivitelezõ a PSN Építõipari Kft. lett. A kivitelezés vállalkozói díja bruttó 44.928.747 forint.

Idõközben elkészült az elsõ, a Bonyhád Szent Imre utca 3. szám alatti, dr. György Mária rendelõjének felújítása. A június 10-én kezdõdött kivitelezés az alábbi területeket érintette:

– homlokzati nyílászárócsere: hõszigetelt, mûanyag nyílászárókkal, árnyékolókkal

– fûtésrendszer korszerûsítés: új kazán, vízmelegítõ került az épületbe

– a komplex akadálymentesítés jegyében parkoló, akadálymentes feljáró és mosdó készült, valamint kiépítésre került indukciós hurok a nagyothallók részére

– a rendelõ teljes belsõ burkolatának felújítása, cseréje, valamint a falak festése megtörtént

– új szociális helyiségeket alakítottak ki: a betegek részére mosdókat, míg a személyzetnek zuhanyzót, wc-t.

A villamoshálózat cseréje is megvalósult, ahogy a csapadékvíz elvezetése is. Korszerû világítástechnikával szerelték fel a rendelõt, a mosdókban a lámpák automatikus fel- és lekapcsolással mûködnek. Önkormányzati keretbõl álmennyezetet építettek a szakemberek 515.000 forint értékben, mellyel tovább csökkenthetõk az energiaköltségek. A rendelõre fordított építési beruházás költsége pályázati és önkormányzati forrásból bruttó 16 millió forint.

Filóné Ferencz Ibolya arra is kitért összefoglalójában, hogy a most átadott rendelõn kívül dr. Sebestyén József, illetve dr. Cseh Miklós rendelõje újul meg. Elõbbinél július 20-án kezdõdtek a munkálatok – a rendelés átmenetileg a központi ügyelet épületében, vagyis az Ablonczy-házban van –, míg dr. Cseh Miklós rendelõjének felújítása augusztus elsõ hetében kezdõdik. Átmenetileg õ a Bonyhádi Kórház és Rendelõintézetben, a volt tüdõgondozó épületében fogadja majd a betegeket. A kivitelezés határideje szeptember 15. A polgármester hangsúlyozta: a felújítások mellett több mint kétmillió forint értékben orvosi- és informatikai eszközöket, valamint bútorokat is beszereznek, ezáltal egy olyan komplex beruházást valósítanak meg, amely a korszerûsítés mellett az ellátás színvonalát is tovább növeli.