Szociális szakemberek képzése a Bonyhádi Gondozási Központban

20150327-1.jpg

„Szociális ellátás katasztrófa helyzetben” címmel szerveztek belsõ képzést a Bonyhádi Gondozási Központban, a TÁMOP-5.4.9-11/1—2012-0016 számú „A Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon” címû pályázat keretében.

A tanfolyam résztvevõi – 24 fõ – az Intézmény munkatársai közül kerültek ki. Elsõsorban az Idõsek Otthonában dolgozók, valamint a házi segítségnyújtás keretében ellátást végzõk és az Idõsek Klubja munkatársai vettek részt a képzésen.

A képzés célja: A Bonyhádi Gondozási Központot érintõ esetlegesen bekövetkezõ katasztrófahelyzet hatékonyabb kezelése érdekében, az Intézményben dolgozó szakemberek képzést kapjanak a katasztrófahelyzetben alkalmazandó teendõkrõl, követendõ magatartási szabályokról. Katasztrófahelyzetben a mentés hatékonyabb végrehajtása érdekében, az elsõdleges beavatkozást, az elsõ teendõket a munkahelyen dolgozó, vagy a területen lévõ gondozók is meg tudják tenni, amelyhez rendelkezniük kell bizonyos szintû szaktudással.

20150327-2.jpg

A dolgozók körében közzétett képzési felhívás során olyan nagy érdeklõdés mutatkozott, hogy az eredetileg maximum 20 fõsre tervezett csoportfoglalkozáson 24-en vettek részt, és felmerült az igény egy késõbbi idõpontban szervezett képzésre egy újabb csoport számára.

A képzés megvalósítója a kaposvári „KÖTÉL” Egyesület volt. A 30 órás képzés során a résztvevõk az alábbiakat sajátították el az ötnapos program keretében:

·         értesítési eljárás katasztrófa észlelésekor, megfelelõ protokoll alkalmazása

·         tennivaló a hivatásos szervek kiérkezéséig

·         mentõ szervezetekkel való együttmûködés

·         a bekövetkezett eseményt követõen a kimentett személyek ellátása, felügyelete

·         kimentett személyek elhelyezése új környezetben

·         krízis intervenció

·         segítségnyújtás az új környezetbe való integrációhoz

20150327-3.jpg

Komplex esetmegbeszélések, video visszajelzéses helyzetgyakorlatok módszere segítette a résztvevõket az ismeretek elsajátításában, gyakorlatorientált formában.

A képzés eredményeképp megszerzett kompetencia:

·         Általános teendõk, módszerek ismerete katasztrófa helyzetben

·         Segítségnyújtás tudatossága

·         Helyzetfelismerõ képesség