XIII. Tarka Fotópályázat

Pályázati feltételek:

20150316-1.jpg

A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakóhelytõl és életkortól függetlenül bárki részt vehet. 

A pályázat témája: a szarvasmarha és annak tenyésztése. Tehát nem kizárólag a magyartarkák örökíthetõk meg, hanem a szarvasmarhák valamennyi fajtája, bármilyen környezetben és bármilyen módon! 

A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzõk, amelyek a korábbi Tarka fotópályázatokon még nem szerepeltek. 

Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér vagy színes, digitális vagy digitalizált képet küldhet be emailben. A beküldött alkotások mérete 3543×2362 pixel és 300 dpi legyen, nyomtatási méret 20×30 cm. Más formátum esetén a hosszabbik oldal egyezzen meg az elõírtakkal. A zsûri által kiállításra javasolt képeket a szervezõk nagyíttatják le. Az egy emailben küldött fotók összterjedelme ne haladja meg az 15 Mb-ot, ennek megfelelõen kérjük a mennyiséget több emailre elosztani. Becsomagolt állományokat, óriás leveleket nem fogadunk. Minden képet egyenként kell mellékletként csatolni egy emailhez. A fotók beérkezésérõl visszajelzést küldünk.

20150316-2.jpg

A pályamûvek file neve a következõ adatokat tartalmazza ékezetes betûkkel írva: a pályázó CSALÁDINEVE_KERESZTNEVE_Aképrövidcíme.JPG 

A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni. A nevezési lapon szereplõ információk egyezzenek a file névben olvasható felirattal. A nevezési lap letölthetõ a http://muvhazbonyhad.ewk.hu oldalról. A nevezési lapot is emailben kérjük beküldeni. A nevezési lap fájlneve a pályázó neve legyen. 

Beküldési cím: tarkafesztival@gmail.com 

Díjazás: 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül, egy alkotó pedig elnyeri a Magyartarka Tenyésztõk Egyesületének különdíját.  

A pályázóknak nevezési díjat kell fizetni, amelynek összege: 1.000 Ft/fõ, attól függetlenül, hogy hány fényképet küldenek be. A nevezési díjakat a pályázattal és kiállítással kapcsolatos költségek fedezésére kívánják fordítani a szervezõk. A nevezési díj átutalható, de csak azon a néven, amely a nevezési lapon is szerepel. 
Számlaszámunk: Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ, OTP 11746036-15415307 (IBAN formátum: HU03117460361541530700000000). A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: Tarka Fotópályázat. Aki nem tudja megoldani a banki átutalást, az adja fel a nevezési díjat postai rózsaszín csekken úgy, hogy azon a mûvelõdési központ neve szerepeljen és cím helyett a számlaszáma.  

A kiállításon szereplõ mûvek a tárlat népszerûsítésével kapcsolatos publikációkban szerzõi jogdíj fizetése nélkül jelennek meg – a szerzõ nevének feltüntetésével. A Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete a kiválasztott képek közlési jogát esetleg megvásárolja szakmai lapjában való felhasználásra, a szerzõkkel való egyeztetés után. A díjnyertes fotók a kiállítás megnyitását követõen megtekinthetõk lesznek a http://muvhazbonyhad.ewk.hu Internetes oldalon, ahonnan elõzetesen a nevezési lap is letölthetõ. A szervezõk a beérkezett fotókat CD-n archiválják. 

További információ: Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2. Telefonszám: 06-74/451-455. (A mûvelõdési központ június 22-tõl július 5-ig zárva tart, ekkor a telefonszám nem él.) 

A zsûri tagjai: Szabó Béla EFIAP fotómûvész, Dr. Füller Imre, a Magyartarka Tenyésztõk Egyesületének ügyvezetõ igazgatója, Kirchné Máté Réka újságíró, fotós. 

Pályázati naptár:

Beérkezési határidõ: 2015. július 24.

Zsûrizés: 2015. július 27-29. között

Értesítés a zsûri döntésérõl: 2015. július 31-én

A kiállítás megnyitása: 2015. augusztus 15-én

A kiállítás megtekinthetõ: Bonyhádon, a mûvelõdési központban (Széchenyi tér 2.), augusztus 14-tõl 28-ig.