A város környezetének állapotát is górcsõ alá veszik

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete november 13-án, csütörtökön 16.00 órakor tartja soros ülését a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

3.) Javaslat Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2015. évi belsõ ellenõrzési tervének elfogadására

4.) A taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjérõl szóló 11/2014. (VI. 27.) rendelet módosítása 

5.) A helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítésérõl szóló rendelet megalkotása

6.) Tájékoztató a város környezetének állapotáról

7.) A Bonycom Kft. ügyvezetõ igazgatói állására pályázat kiírása

8.) KEHOP 2. prioritásban Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés program keretében „Bonyhád és térségének – Cikó, Kakasd, Kismányok és Nagymányok – szennyvíztisztítása, új szennyvíztelep megvalósítására” címû pályázat benyújtása tárgyában

9.) A „Ne váljon áldozattá” program támogatása

10.) ÁROP-1.A.3.-2014 Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban címû pályázat benyújtása