Idõsek hónapja a Bonyhádi Gondozási Központban

20141111-1.jpg

A Bonyhádi Gondozási Központban az október hónap az idõsek világnapjához kapcsolódóan, annak szellemében telt. A szépkorúak napjait az intézmény sokoldalú programjai színesítették. A programsorozat a TÁMOP-5.4.9-11/1—2012-0016 számú, A „Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon” címû pályázat keretében, az „ÕSZIRÓZSA”  támogatásával valósult meg.

A programsorozatot a Városi Nyugdíjas Klub dalos délutánjával nyitották, majd a következõ alkalommal a Cikói Székely-Német Hagyományõrzõ Egyesület színvonalas mûsora következett. Az idõskori egészséges életmód kapcsán Kelemen Szilvia, a Bonyhádi Városi Kórház dietetikusa beszélt az egészséges táplálkozás alapelveirõl.

Meghatóan szép délelõttöt varázsoltak az Idõsek Otthona falai közé a Pitypang óvoda kicsinyei, akik nagy szeretettel köszöntötték a lakókat és az Idõsek Klubja tagjait. Vidám délután keretében egy izgalmas vetélkedõn mérték össze tudásukat, ügyességüket és szerencséjüket az intézmény dolgozói által ellátott idõsek.

20141111-2.jpg

A jó idõt kihasználva, a gondozónõk segítségével ízletes pörkölt készült bográcsban az intézmény udvarán. A programsorozatot zenés-táncos délután zárta, melyet Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád város Polgármestere is megtisztelt jelenlétével. Finom tortával és bíztató szavakkal köszöntötte az idõseket. A programok szervezésében és lebonyolításában önkéntesek is részt vettek.

A bölcs, a tisztességes és alázatos ember tudja, hogy idõseink, bölcs öregjeink nélkül mi magunk sem lennénk: tõlük kaptuk az életet, tõlük kaptuk szellemi és kulturális javainkat, az õ kezük munkájából épült fel mindaz, amit mi a saját munkánkból építhetünk tovább – mondta a program zárásaként Varga Gyöngyvér, az intézmény vezetõje.

 

20141111-3.jpg20141111-4.jpg