Beszámoló az iskolai átszervezésrõl

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testületének december 21-i ülésén Steiner Krisztián fõigazgató beszámolt a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény 2010/2011. évi mûködésérõl, valamint a 2011. július 1-jétõl kezdõdõ átszervezésérõl. Összehasonlította a 2010 októberi és a 2011 októberi adatokat: a bölcsõdések száma 20-ról 22-re nõtt, az óvodásoké 556-ról 535-re csökkent, az általános iskolásoké 1387-rõl 1368-ra csökkent, a gimnazistáké 45-rõl 72-re nõtt az új évfolyam bejövetelével, az alapfokú mûvészetoktatásban résztvevõk száma 514-rõl 539-re nõtt. Az alkalmazotti létszám 292,59 fõrõl 278,59 fõre csökkent, de tényleges leépítésre nem került sor, nyugdíjazásokkal és áthelyezésekkel oldódott meg ez a feladat.

A BONI tanulói az országos átlag felett teljesítettek a kompetenciamérés szinte minden területén. Az intézményben 125 sajátos nevelési igényû diák is van, és iskolapszichológus is dolgozik immár.

A napirendi ponthoz kapcsolódóan több kérdés is felvetõdött, így egy órán át a BONI szerepelt a napirenden. Potápi Árpád János polgármester arról is beszélt, hogy nem volt visszalépés az oktatás színvonalában, az átszervezést követõen is megmaradt mindhárom általános iskola jellemzõje (német nemzetiségi nyelvoktatás, angol nyelvoktatás, mindennapi testnevelés). A volt Arany János iskola épülete a sportlétesítmények felügyelete alá került, és a polgármester továbbra is azt szeretné elérni, hogy a Szent László TISZK két bonyhádi középiskolája költözzön be ide.