Berzsenyi Dánielrõl

A lírikus és tudós: Berzsenyi Dániel (1776-1836) címmel tart elõadást Csehák János a Honismereti Körben, a bonyhádi mûvelõdési központban.