Tolna megye fürdõinek közegészségügyi megítélése

A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna Megyei Területi Szervezete 2011. október 25-én közös szakmai napot szervezett „Tolna megye fürdõinek közegészségügyi megítélése” címmel. A szakmai napon 48 fõ vett részt. A közegészségügyi hatóság Tolna, Baranya és Somogy megyei munkatársain és a Hidrológiai Társaság érdeklõdõ tagjain kívül eljöttek Tolna megye jelentõsebb közfürdõinek üzemeltetõi, képviseltették magukat tervezõk, valamint uszoda vegyszereket forgalmazók is.

A szakmai napot Dr. Németh Lídia megyei tisztifõorvos nyitotta meg. A résztvevõk üdvözlése után rövid tájékoztatást adott a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szervezeti átalakulásáról, majd ismertette a jelenlévõkkel, hogy a szakmai nap megrendezésének egyik célja volt, hogy az új szervezeti keretek között megtartott, elsõsorban a nyári szezonban végzett ellenõrzések eredményeirõl, tapasztalatairól az érintetteknek egy egységes beszámolót tartsanak. Feladata volt még a napnak, hogy az eredmények és tapasztalatok értékelésébõl levonható következtetéseket nyilvánosan megvitassák a résztvevõk.

Szücs István, a Hidrológiai Társaság megyei elnöke is köszöntötte a résztvevõket. Rövid bevezetõ elõadásában – mint fürdõt is üzemeltetõ szakcég vezetõje – ismertette a fürdõk biztonságos üzemeltetésének fõbb szempontjait, és a menet közben felmerülõ nehézségeket.

Hajasné Erõs Kinga járványügyi felügyelõ elõadásában a fürdõvíz által közvetített betegségekrõl, ill. azok kockázatairól tartott szakszerû, a fõ kockázatokat számba vevõ elõadást.

Gaál Zoltánné környezet-egészségügyi felügyelõ a nyári szezon ellenõrzési tapasztalatait ismertette, rámutatva mind a tervezéskor, mind az üzemeltetés során felmerülõ leggyakoribb hibákra. Ismertette azokat az alapvetõ közegészségügyi elvárásokat, amelyek betartását és betartatását a következõ szezonban már a népegészségügyi szakigazgatási szerv munkatársai következetesen és szigorúbban fogják számon kérni e szakmai nap után.

Kovács István, a Paksi Vízmû Kft. mûszaki igazgatója a Paksi Strandfürdõ üzemeltetésével kapcsolatos nehézségeket ismertette. Az elõadás pozitívuma volt – figyelembe véve a szakmai közönséget –, hogy õszintén tárta fel a nehézségeket, üzemeltetési problémákat.

Befejezésként az országos szakmai tekintélynek számító AQUAPLUS Kft. környezetmérnöke, Farkas Tamás tartott elõadást a közfürdõk modern tervezési szempontjairól, elsõsorban abból a szemszögbõl, hogy a közegészségügyi elõírásoknak megfeleljenek. Elõadásában kitért a vízvisszaforgató rendszerû medencéknél felhasznált vegyi anyagokra, az ebbõl eredõ kémiai kockázatokra és kiküszöbölési lehetõségükre a szakszerû üzemeltetéssel, és egyéb mûszaki megoldások, pl. az UV fény fertõtlenítõ hatásának alkalmazásával.

Az elõadások után a résztvevõk megtekintették az új Szekszárdi Fürdõt. A fürdõben Váczi Gabriella tervezõ ismertette a létesítményt, majd Katona Ferenc, a Szekszárdi Vízmû Kft. mûszaki igazgatója kísérte végig az érdeklõdõket, és mutatta be a medencéket és a kapcsolódó gépészetet.

Összegezve a szakmai nap sikeresnek nevezhetõ, a részvevõk hasznosnak tartották az elhangzott információkat, értékeléseket.

Réger Balázs kabinetvezetõ-sajtófõnök