Felújítások Závodon

Závod Község Önkormányzata 2008-ban nyújtotta be pályázatát Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. A kérelmet az elsõ körben néhány pont hiánya miatt nem támogatták, várólistára került az önkormányzat. 2011. március 22-én érkezett meg a támogatásról szóló határozat, eszerint Závod önkormányzata bruttó kiadásaira 24.720.558 Ft támogatási összeget állapítottak meg. A mûvelõdési ház külsõ és belsõ felújítására nettó 17.806.020 Ft támogatás jut. A különbözet a felszerelésekre, eszközbeszerzésre és mûködtetésre használható. Az idei évben a vis maior támogatásból tervezett feladatot kell elvégezni, míg az IKSZT pályázat megvalósítását elõreláthatólag 2012-ben tudja megkezdeni az önkormányzat.