Házi segítségnyújtás fejlesztése a Bonyhádi Kistérségben

20110418-1.jpgA bonyhádi Gondozási Központ a TÁMOP-5.4.3.-10/2 kódszámú Házi segítségnyújtás fejlesztése címû pályázat keretében 31.664.046 Ft összegû támogatásban részesült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A projekt 2011. április 1-jén indult és 2012. június 30-án fejezõdik be. A projektben olyan személyek vesznek részt, akik legalább 2 éve ápolási díjban részesülnek, a nyugdíjkorhatárt több mint öt év múlva érik el, és legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. A program keretében 25 fõ vesz részt a 180 órás segédgondozói képzésben.

20110418-2.jpgA képzést sikeresen teljesítõk tanúsítványban részesülnek, majd közülük 20 fõ 1 éven keresztül napi 4 órás foglalkoztatásban vesz részt a szociális alapszolgáltatások területén mûködtetett szolgáltatásokban, elsõsorban a házi segítségnyújtás területén. A segédgondozók foglalkoztatásával lehetõség nyílik a Gondozási Központ által ellátott személyek számának növelésére, a szolgáltatások kapacitásának bõvítésére, elõsegítik az ápolási díjon lévõk újbóli elhelyezkedését a munkaerõpiacon A program keretein belül olyan új eszközök is beszerzésre kerülnek, amelyek segítségével megkönnyítik az ápolási-gondozási tevékenységeket.