Csíksomlyói Magyar Passió Bonyhádon

A Csíksomlyói Magyar Passió címû zenés misztériumjátékot mutatja be az Evangélium Színház és a Forrás Színház közösen a bonyhádi mûvelõdési központban április 20-án 19 órakor. Az 1751., az 1752., az 1759. és az 1766. évi Csíksomlyói misztériumok, valamint egy ismeretlen helyrõl származó passiójáték felhasználásával színpadra írta: Katona Imre. A passió szövegét kezdetben felolvassák a köznépnek a nevezetes egyházi ünnep, húsvét alkalmával. Késõbb a templom falain belül a papok által párbeszédes formában elõadva hallgatják a hívõk. Majd amikor a színház játékossága már túlnõ a templomi közegen, a dramatizált passiójáték kikerül a templom elé, aztán a vásártérre. A szöveget hallgató emberbõl pedig színháznézõ, és sokszor (szín)játékos résztvevõ válik.

Az itt felhasznált nagypénteki misztériumok a maguk idejében igazi „népszínmûvek” voltak. Professzorok írták, gimnazisták és felsõ iskolások bevonásával adták elõ õket, a csíki, a gyergyói és a Székelyföld távolabbi vidékeirõl is odasereglõ hallgatóság elõtt, mely szövegek aztán a csíksomlyói ferences barátok lejegyzésében maradtak ránk. Katona Imre különleges szertartásjátékában Krisztus passiója össznépi rituálé, amelyben egy színházi közösség kínokkal teli, ám felemelõ alkotómunkájának részeként születik újjá a passió. Az elõadás így Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának történetén túl az európai színház újjászületésének õsi misztériumába is beavat bennünket. A népes társulat zenekarral kiegészülve megrázó színházi élményt kínál Szarka Gyula (Ghymes együttes) zenéjével.

Szereplõk: Jézus – Szarvas Attila, Luciper – Dörner György (érdemes mûvész), Annás – Mucsi Sándor, Kajafás – Farkas Tamás, Mária – Szõcs Erika, Deus Pater – Lukács József (Aase-díjas), Júdás – Krizsik Alfonz, Poncius Pilátus, Ádám – Lénárt László, Péter – Horváth László, János – Rékai Nándor, András, Gábriel – Horváth György, Tamás – Czár László, Durumó, Farizeus, Hadnagy – Ács Tamás, Kirika – Molnár Anikó, Plútó, Farizeus, Százados – Papp Attila, Éva, Házasságtörõ asszony – Szlúka Brigitta, Kántor – Dibusz Ferenc, Dobos – Kecskés Tamás/Kecskés János. Zene: Szarka Gyula (Magyar Örökség-díjas). Koreográfus: Demcsák Ottó (Harangozó-díjas). Jelmez: Húros Annamária. Díszlet: Pataki András. Rendezõ: Pataki András. Belépõ: 2.500 Ft.