Óvodai és általános iskolai beiratkozási idõpontok

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kikérte a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény véleményét a 2011/2012. nevelési évre, illetve tanévre történõ beiratkozás megfelelõ idõpontjáról. Az intézmény vezetése a 2011. április 29-30. közötti idõszakot javasolta, mely megfelel a törvényi elõírásoknak. Az óvodai és az iskolai beíratás egyaránt április 29-én 8.00-17.00, illetve április 30-án 8.00-16.00 óra között lesz a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központban.

Óvodába azokat a gyerekeket kell beíratni, akik 2012. május 31-ig töltik be 3. életévüket. A beiratkozáskor a szülõk feltétlenül vigyék magukkal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, a lakcímet igazoló kártyát, és a gyermek TAJ számát.

Az általános iskolai beíratásra a szülõk feltétlenül vigyék magukkal a személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a lakcímet igazoló kártyát, a gyermek TAJ számát, az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt, a Nevelési Tanácsadó szakvéleményét (amennyiben vizsgálaton vett részt a gyermek), valamint 550 Ft-ot és 1 db igazolványképet a diákigazolvány elkészítéséhez.