Tehetség Szolgálatáért Életmûdíj Katz Sándornak

20110405-3.jpgAz országos tehetségnapon, március 26-án a „Tehetség Szolgálatáért” kitüntetés életmûdíját vehette át Budapesten az Erdõs Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola két meghatározó alakja: dr. Pintér Ferenc, és a bonyhádi dr. Katz Sándor. A matematika területén elismert nemzetközi hírû szaktekintélyek példaértékû munkáját díjazták a tehetségnapon, melyet az országos tehetségsegítõ hálózat kialakítására szolgáló projekt, a Magyar Géniusz Program keretében szerveztek. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács elnöke, és Prõhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára közösen adta át a Tehetség Szolgálatáért Életmûdíjakat. A pedagógusok helyi és városi szintû tehetséggondozó tevékenységük mellett a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Karán mûködõ országos hatókörû Erdõs Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola kiemelkedõ tanárai. Mindkét tanár diákjai a Középiskolai Matematikai és Fizika Lapok eredményes megoldói, ezenkívül minden évben elõkelõ helyet érnek el különbözõ rangos matematikaversenyeken. Tanítványaik közül többen lettek sikeres kutatók, kiváló tanárok. Munkásságuk példaértékû a jövõ pedagógusai számára is.

Dr. Katz Sándor a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium nagyhírû matematikatanára. Több évtizede vezet városi és megyei szakkört általános- és középiskolás tanulók részére. Az Erdõs Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola egyik alapítója, kiemelkedõ tanáregyénisége. Az Arany János Tehetséggondozó Programban is tevékenyen részt vesz: elsõéveseknek szakanyagot készített, illetve tudáspróbákat is szervez az AJTP tanulóinak. Szakértõi munkájával számos szervezet és az evangélikus egyház munkáját segíti. A közelmúltban Bonyhádon rendezett XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny fõszervezõje, munkájának köszönhetõen a Kárpát-medencébõl mintegy 330 diák és tanár cserélhetett tapasztalatot a Völgység fõvárosában.