Szent Flórián Alapítvány a tûzoltókért

Két segélykérelemrõl döntött a Szent Flórián Alapítvány kuratóriuma a Bonyhádon tartott márciusi ülésén. Az összejövetel legfontosabb témái közt szerepelt a múlt évi költségvetés alakulása, a személyi jövedelemadók (SZJA) 1 %-ából származó bevétel. Ennek kapcsán a kuratórium sajnálattal nyugtázta, hogy a múlt évben csökkent az adakozás, így az elõzõ évekhez képest kevesebben utalták ide adójuk 1 %-át. Az alapítvány kilenc évvel ezelõtt azzal a céllal alakult, hogy a bajbajutott, a segítségre szoruló tûzoltókat támogassa. Alaptõkéjébõl, valamint az SZJA 1 %-ából gazdálkodik, és ebbõl tud segítséget nyújtani. Éppen ezért fontos az adóból befolyó összeg mértéke, és a kuratórium ennek növelésére törekszik. A „Szent Flórián Alapítvány a bajbajutott tûzoltók megsegítésére” elnevezésû civil szervezet 18862162-1-17 adószámmal rendelkezik, melyre örömmel várja az 1%-os felajánlásokat nemcsak a tûzoltóktól, hanem mindazon személyektõl, akik elismerik, értékelik, támogatják a tûzoltók tevékenységét, és ily módon kívánják õket segíteni.

Mindenki elõtt vitathatatlan, hogy a tûzoltókra mindig lehet számítani. Ha baj van, legyen az lakástûz, mûszaki baleset, vagy árvíz, akkor a tûzoltók mennek és segítenek. Ugyanakkor felmerülhet az a kérdés is, hogy ha a tûzoltó kerül bajba, akkor rajta kisegít? Ha mentésközben lesérül, kiesik a munkából és kevesebb pénzt visz haza, ha tragédia éri, ki segíti õt a családjáról való gondosodásban? A Szent Flórián Alapítvány igyekszik mindent megtenni a segítségnyújtásban, és igen nagy szüksége van minden egyes SZJA 1 %-ra.