Munkahelyteremtõ- és egyéb pályázatok

A Tolna Megyei Kormányhivatal a következõ sajtóközleményt adja közre a munkaügyi pályázatokról, és a tanácsadói hálózatok létrehozásáról:

Munkahelyteremtõ pályázat

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. évi munkahelyteremtõ beruházási pályázatán a mikro-, kis- és középvállalkozások idén a 2010. évi összeg két és félszerese, országosan 5 milliárd Ft-ra pályázhatnak, melynek révén közel 3000 új munkahely létrehozása segíthetõ elõ, és további 5-6 ezer munkahely megõrzése válik lehetõvé. A pályázat elsõdleges célja a foglalkoztatás tartós bõvítése, épp ezért fontos szempont, hogy olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek eredményeként a nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképessége javul, piaci pozíciója megerõsödik, és mindehhez ténylegesen új munkalehetõségek létrehozása kapcsolódik. A vissza nem térítendõ támogatásra március 31-ig adható be pályázat a kiemelt hatáskörrel rendelkezõ munkaügyi központoknál (régiónkban a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál). Az egy-egy munkahely létrehozásához igénybe vehetõ támogatás 1,2 és 2,2 millió Ft között lehet. A kiírás alapján a pályázaton nyertes vállalkozások kötelesek a tervezett beruházásokat 2011. november 30-ig befejezni, az ezáltal létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat 3 évig fenntartani. A vállalt létszámbõvítést a beruházás befejezését követõ 90 napon belül kell megvalósítani, és a többletfoglalkoztatást legalább két évig kell fenntartani. A támogatásokról – az illetékes munkaügyi központok javaslata alapján – a nemzetgazdasági miniszter dönt május 23-ig.

Álláskeresõk vállalkozóvá válásának támogatása

A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázatot írt ki (Tolna megyei területi illetékességgel is) azon álláskeresõk részére, akik vállalkozás keretében önmaguk foglalkoztatását tervezik megoldani. A támogatás igénybevételi feltétele a legalább 3 hónapos regisztráltság, vagy a rehabilitációs járadékra való jogosultság. Cél annak ösztönzése, hogy azok az álláskeresõk, akik ehhez megfelelõ képzettséggel, ismeretekkel, rátermettséggel, valamint anyagi és egyéb feltételekkel rendelkeznek, vállalkozóként aktivizálhassák magukat a munkaerõpiacon. A támogatás elsõdlegesen a kedvezményezettek munkanélküliségbõl való kitörését szolgálja, de járulékosan további foglalkoztatás-bõvülést is eredményezhet. A legfeljebb 2 millió Ft összegû tõkejuttatásra május 20-áig, a 6 hónapos, minimálbér nagyságrendû támogatásra – a keretek kimerülésének függvényében – legkésõbb november 30-áig lehet beadni pályázatot a munkaügyi kirendeltségeken.

A pályázatokról részletes információk és a szükséges adatlapok a www.ngm.gov.hu honlapon érhetõk el.

Állásügynökök és az Új Széchenyi Terv megvalósítását segítõ mobil tanácsadói hálózat

A TÁMOP 1.3.1. európai uniós finanszírozású projekthez kapcsolódóan a Foglalkoztatási Hivatal két pályázatot tett közzé, amelyeknek köszönhetõen a közeljövõben 2 állásügynök, illetve 2 mobil pályázati tanácsadó állhat munkába Tolna megyében. Az állásügynökök feladata a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) munkáltatói kapcsolatainak és állásfeltáró tevékenységeinek fejlesztése, az információk közvetítése. A Tolna megyei állásügynökök a munkaügyi központ javaslata alapján kiválasztásra kerültek, tevékenységüket – a Foglalkoztatási Hivatal kormánytisztviselõjeként – április 1-jével kezdhetik meg.

Az Új Széchenyi Terv sikeres megvalósításához kíván az NFSZ hozzájárulni azzal, hogy országos szinten egy 54 fõs mobil tanácsadói hálózatot hoz létre. A cél a mikro-, kis- és középvállalkozások pályázási esélyeinek és hajlandóságának növelésével hozzájárulni a munkahelyek számának növekedéséhez. A tanácsadók elsõdleges feladata, hogy a potenciális pályázókkal kapcsolatot létesítsenek, és segítsék õket az Új Széchenyi Terv keretében fellelhetõ aktuális pályázati lehetõségek közül a legmegfelelõbb megoldásokat felkutatni a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében. A szolgáltató tevékenység várhatóan májustól indítható.