Német nyelvû bibliaóra

A bonyhádi református gyülekezetben szeretnének német nyelvû bibliaórát elindítani. Erre az alkalomra hívják azokat, akik családi gyökereik folytán beszélik a német nyelvet és szeretnék hitüket anyanyelvükön is gyakorolni. De hívják azokat is, akik idegen nyelvként tanulták, vagy jelenleg is tanulják a németet, és szeretnék nyelvtudásukat erõsíteni. Egyelõre havonta egyszer – minden hónap elsõ vagy második hétfõjén – lennének az összejövetelek a református gyülekezet imatermében (Dózsa Gy. u. 26.). A bibliaórák témája Jézus példázatai lennének, közösen olvasnák el a bibliai szöveget, majd arról beszélgetnének, illetve imádságokat tanulnának meg. A német nyelvû bibliaóra alkalmait a gyülekezet egyik tagja, Bechtel Helmut Herman vezeti. A sorozat elsõ alkalmát április 11-én, hétfõn 17 órai kezdettel tartják, és felekezettõl függetlenül minden érdeklõdõt szeretettel várnak.