Többletmunka a Petõfi utca felújításánál

Bonyhád Város Önkormányzata a 2011. évre 22 millió 123 ezer Ft-ot tervezett a Petõfi és a Gagarin utca felújítására. A Petõfi utca betonburkolatának bontása során kiderült, hogy a Dózsa utcai csatlakozásnál egy 2×12 méteres és 1,5 méter mély csapadékakna található, melynek egy födémszakasza beomlott. Az akna vasbeton födémszerkezet felsõ szintje miatt – az eredeti tervektõl eltérõen – az útpálya szerkezetét meg kellett emelni. A kivitelezés alatt felmerült többletigény még az új járdákra kivezetett csapadék megfelelõ elvezetése, téli idõszakban a jegesedés lehetõségének megakadályozása, süllyesztett csapadékvíz elvezetõk beépítésével. A többletköltségek közel 974 ezer Ft-ot tesznek ki. A munka kivitelezését végzõ Közúti Építõ és Szolgáltató Kft. felajánlotta, hogy a többletköltségek megfizetésére 2011. március 31-ig haladékot ad. A jelenlegi állás szerint a két utca felújításának összköltsége 36 millió Ft, melybõl a 2011. évre vonatkozó kötelezettségvállalás 23 millió lenne. Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete tegnapi ülésén jóváhagyta a többletmunkákhoz szükséges közel 1 millió Ft biztosítását.