Emelik a magánszemélyek kommunális adóját

A helyi adókról szóló rendelet módosítását részben a központi szabályozások módosulása, részben helyi döntés indokolja – hangzott el tegnap Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testületi ülésén. A törvény rendelkezik a vállalkozók kommunális adójának eltörlésérõl, amely 2011. január 1. napjával lép hatályba. Az adóról utolsó alkalommal 2011. május 31-ig kell bevallást tenni és a hozzá tartozó fizetési kötelezettséget rendezni. A módosítás következtében a helyi rendelet vonatkozó szakaszainak hatályon kívül helyezése, átmeneti rendelkezés szerepeltetése volt szükséges. A törvény megszüntette az épületek után fizetendõ idegenforgalmi adót is. Bár Bonyhádon ezen adó kivetésére nem került sor, ennek ellenére a helyi rendeletben szerepelt, így a módosítást követõen a vonatkozó rendelkezéseket, a hozzá tartozó eljárási szabályokat törölni kellett. Az idegenforgalmi adóban további változás, hogy megszûnik a 70 éven felüliek adómentessége, a törvény a továbbiakban életkor alapján csak a 18 éven aluliakat mentesíti a fizetési kötelezettség alól.

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény értelmében a helyi iparûzési adó beszedése 2010. július 1-jétõl az Adó Pénzügyi és Ellenõrzési Hivatal hatáskörébe tartozott. A törvényt azóta módosították, így a helyi iparûzési adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségeket az illetékes önkormányzati adóhatóság részére kell teljesíteni, és az adóellenõrzéssel, hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatásköröket sem az állami adóhatóság, hanem az önkormányzati adóhatóságok gyakorolják. A helyi adókról szóló törvény iparûzési adóra vonatkozó szakaszainak módosítása alapján 2011. január 1-tõl megszûnik a piaci-vásározó tevékenység után fizetendõ tételes adó.

Az ismertetett törvénymódosítások alapján megszûnõ vállalkozók kommunális adója, valamint a piaci-vásározó tevékenység utáni adóbevételek elmaradása együttesen várhatóan 8,5 millió Ft forráscsökkenést eredményez Bonyhád Önkormányzatának kasszájában. Fentiek pótlása érdekében a városvezetés szükségesnek tartja a magánszemélyek kommunális adó tételének emelését, ugyanakkor a legrászorultabbak részére a mentességre jogosító jövedelem határok emelésével lehetõséget teremtenek az adófizetési kötelezettség alóli korábbinál szélesebb körû mentességre. Az adó mértéke minden kategóriában 33,3 %-os mértékû növekményt tartalmaz. A kommunális adó címén 2010. évben tervezett összeg 39,5 millió Ft, a tegnapi ülésen elfogadott módosítást követõen az elérhetõ többletbevétel 12 millió Ft lehet.