Drágábban ebédelünk januártól

Az élelmezési nyersanyagnormák és a térítési díjak meghatározására a fennálló rendelkezések szerint évenként egyszer van lehetõség, és ez a képviselõ-testület hatáskörébe tartozik. Bonyhád Város Önkormányzatának grémiuma tegnapi ülésén tárgyalta ezt a napirendi pontot. Az érintett körbe tartozó SULI-HOST Kft., a Városi Kórház és Rendelõintézet, valamint a Sportlétesítmények és Ifjúsági Táborok a 2011. évre érvényes élelmezési nyersanyagnormák meghatározásánál egyaránt 4 %-os emelést kértek az étkeztetést illetõen. A szolgáltatás ellátói az emelés indokát az élelmiszerárak inflációnál nagyobb mértékû emelkedésében jelölték meg. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény jelezte, hogy megnövekedett az igény a diétás étkeztetés iránt, melyet a SULI- HOST Kft. a 2011. évtõl ellátási területén biztosít. Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ- testülete megszavazta a javasolt 4 %-os díjemelést.