Többnyire inflációkövetõ mértékben emelkednek a szolgáltatási díjak

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testületének tegnapi ülésén a napirendi pontok között szerepeltek a januártól tervezett szolgáltatási díjemelések. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapítója is a grémium. A Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Rt. a megkötött közszolgáltatási szerzõdésre való hivatkozással kezdeményezte az új viteldíjak megállapítását. A szolgáltató a költségek változására és az ÁFA emelésére való tekintettel a menetjegy árának 3,4 %-os, a bérletek árának 5 %-os emelését javasolta, melyet a képviselõk megszavaztak.

20101210-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Az ivóvíz és a csatornaszolgáltatás díjának megállapítója szintén a képviselõ-testület. A szolgáltatást végzõ BONYCOM Kft. beadványában kezdeményezte a 2011-ben alkalmazandó díjak megállapítását. A szolgáltató az alapdíjra 4,89 %-os, az elfogyasztott mennyiség után számított díjra 4,82 % díjemelést kért, melyet jóváhagytak a képviselõk.

20101210-2.jpg

A települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyûjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése (szennyvíztelepi kezelése) kapcsán is új díjtételek megállapítását kezdeményezte a szolgáltató Bonycom Kft., január 1-tõl 4,1 %-os növekedésben.

20101210-3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A települési szilárdhulladék gyûjtésének, szállításának és ártalommentes elhelyezésének a díja emelkedik a legnagyobb mértékben az újévben. A közszolgáltatást végzõ BONYCOM Kft. 30 %-os díjemelést javasolt, mely a heti 1 szállítás alapján 2200 Ft/hó bruttó díjat jelent egy 120 literes edény esetében. Ez havi 500 Ft többletköltség háztartásonként. Magyari Tamás ügyvezetõ igazgató elmondta, hogy szeptember óta mûködik próbaüzemben a cikói hulladéklerakó, ide kell beszállítsák a szemetet, és jelenleg 7 ezer Ft-ot fizetnek tonnánként az ártalmatlanításért. Januártól ezt az összeget 9.800 Ft-ra emeli a lerakó tulajdonosa. A lakossági díj 60 %-a az ártalmatlanítást fedezi, és 40 %-a a szállítást.