Útépítéssel kezdõdik a bányaprojekt

Nagymányokon két bánya nyitását tervezik: a szénbánya tulajdonosa egy vállalkozó, míg a kõbánya tulajdonosa a helyi önkormányzat lesz. A tervezés megkezdése óta a legkülönbözõbb okokkal próbálja megakadályozni a bányaprojekt megvalósítását egy harkányi zöldszervezet. A bíróság is megelégelte az általuk igényelt vizsgálatokat, amelyek nem kevés pénzbe kerülnek, és meghozta végleges döntését. Karl Bélát, Nagymányok Város Polgármesterét kérdeztem arról, hol tart az ügy:

– A Zöldforrás Környezetvédelmi Egyesület bíróság elõtt is megtámadta a másodfokú zöldhatósági engedélyt. A bíróság úgy döntött, hogy további vizsgálatot nem rendel el, és helybenhagyva a másodfokú hatóság végzését, jogerõs megfellebbezhetetlen ítéletet hoz: a szénbányát zöldhatósági szempontból meg lehet nyitni. Már készül a mûszaki üzemi terv, várhatóan egy-másfél hónapig tart még ennek az engedélyeztetése, utána megkezdõdhet a bányamûvelés.

– A bányanyitás elõtt van-e még más elvégzendõ feladat?

– Az önkormányzat és a vállalkozó közötti megállapodás egyik feltétele a bányákhoz vezetõ elkerülõ út megépítése, melyre már megvan a jogerõs építési engedélyünk. Egy napon történt meg az ítélethirdetés a zöldhatóság részérõl, és a Közigazgatási Hivatal birtokba adta Nagymányok Önkormányzatának a kisajátított útnyomvonalat. Volt pár terület, ahol a tulajdonosokkal nem tudtunk megegyezni, itt kisajátításra került sor. Néhány tulajdonos bíróságon támadta magát a közcélt, hogy az önkormányzat közutat építhessen. A közút építése már önmagában közcél, hiszen nem csak egy, hanem két bányát szolgál ki, sõt a brikettgyárat is, amelyet egyszer értékesíteni fognak és ott újra ipar telepedhet meg. Egyébként maga a bányászat is közcél, hiszen a magyar állam ásványkincsét termeli ki valaki nemcsak a maga, de a magyar állam hasznára is, hiszen minden kitermelt tonna után az államnak bányajárulékot kell fizetni.

– A szénbányát vállalkozó, a kõbányát az önkormányzat üzemeltetné. Utóbbinak a nyitása is látható idõn belül van már?

– A szénbánya talán Borbála napra, december 4-re megnyílhat. A kõbányának – sajnos már azt kell mondjam, hogy „természetesen” – megtámadta az engedélyét a Zöldforrás Egyesület, új eljárásra kötelezték az elsõfokú hatóságot. Bízom benne, hogy március-áprilisra, mire az út elkészül, meglesz a kõbányának is a zöldhatósági engedélye. Számunkra nagyon fontos lenne a kõbánya, hiszen az az önkormányzat saját tulajdona, ahol igen jelentõs bevételeket tudnánk generálni saját magunknak.

– Munkahelyeket teremtene-e a két bánya megnyitása?

– Természetesen. A termelés fölfutásának ismeretében bányánként akár 50 embert is foglalkoztathatnak majd, de ezt többéves távlatban kell elképzelni. Plusz a bányákat ki is kell szolgálni például fuvarozással, mûszakilag, tehát további embereknek is tudnának munkát kínálni. A kõbányához kapcsolódóan a kõ feldolgozásával kapcsolatos munkahelyek is teremtõdhetnek. Errõl folynak a tárgyalások, de nyilván akkor lehet ezeket a megállapodásokat véglegesíteni, ha a termelés már zajlik, látjuk a minõséget, a mennyiséget, és hogy milyen módon kerül feldolgozásra a nyersanyag. További munkahelyek létesülhetnek a nagymányoki iparterülethez kapcsolódóan. Az elsõ csarnok már elkészült itt, a héten bekötötték a villanyt, tehát annál a cégnél napokon belül kezdenek a dolgozók. Várhatóan további cégek telepszenek majd itt le, de ez is többéves távlatokban értendõ. Jelenleg 3-4 céggel van elõszerzõdésünk, a pályázati lehetõségek megnyitását várják, és a választások miatt is volt egy kis kivárási idõszak. Úgy gondolom, ha minden feltétel (pénzügyi, szakmai, engedélyek) adott lesz, akkor fognak végleges szerzõdést kötni. Önkormányzatunk magát a területet igazából ingyen adja, csak az infrastruktúrát kell megfizetni, de azért az sem kevés pénz.