A rendõri osztályfõnöki órák a fiatalokat segítik

A fiatalokra leselkedõ veszélyekrõl tart rendhagyó osztályfõnöki órákat Kreiner József rendõr alezredes a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Ónodi Szabolcs, a középiskola igazgatója két ok miatt is kérte a rendõrség segítségét a közelmúltban. Az egyik, hogy a megszépült gimnáziumudvarra sokan járnak be sportolni, de arra nem gondolnak, hogy a drága pénzen megépített pályák használatáért fizetni kell. A másik ok, amiért a rendõrséghez fordult az iskolavezetés: az intézmény területén tartózkodó kollégistákat olyan személyek is meg akarják látogatni, akiknek közük nincs a gimnáziumhoz, már randalírozás is elõfordult. Kreiner Józseftõl megtudtuk: – Elõször egyenruhás rendõrökkel próbáltunk vigyázni a rendre, de az egyenruhát messzirõl lehet látni. Aztán civil ruhában jómagam mentem oda és meglepetésszerûen találkoztam azokkal az emberekkel, akik balhézni akartak, vagy esetleg valamit felkínálni a diákoknak. Pár estét ott töltöttem, azóta ez a kedv apadt, híre ment, hogy a rendõrség jelen van.

– Évek óta tart elõadásokat, rendez táborokat és prevenciós heteket a fiataloknak. Gondolom a gimnáziumi osztályfõnöki órák témája is hasonló.

– Óravázlatok és óraigénylõ lapok alapján tartunk osztályfõnöki órákat. Ezeknek 3 fõ témája van. Az elsõ: az utcai devianciák és a viselkedési zavarok, és hogy ezek ne gyûrûzzenek be az iskolába. A tanulás legyen a fontos, a fegyelem, és az udvariasság. A második: napjainkban nagyon fontos a nõvédelem, a fiatal lányok lehetõleg ne egyedül sétálgassanak az iskolán kívül, hanem barátokkal. A harmadik: a törvény most már igen szigorúan büntet bármilyen értékû lopást. Ha egy hajcsatot, vagy egy sampont eltulajdonít valaki, az nem úgy van mint régen, hogy 20 ezer Ft alatt a szülõk kifizették és csak ejnye-bejnye volt. Most gyorsított eljárás keretén belül letöltendõ szabadságvesztést is lehet kapni. És bizony ha valakinek az érettségi bizonyítványán kívül van priusza is, az már nem ajánlólevél egyik felsõoktatási intézménybe sem. Ha az osztályteremben az osztálypénzbõl eltûnik 200 Ft, akkor az az egy helyiséget közösen használók sérelmére zárt ajtókon belülrõl eltulajdonított pénz, és nagyon szigorú büntetést lehet érte kapni.

– Több elõadást is igényelhet egy-egy osztályközösség?

– Igen, de csak ha valóban a téma iránt érdeklõdnek, és nem valamelyik tanóráról szeretnének lógni. A 3 fõ téma mellett az igénylõlap kínálatában ott van a szeretet és hazugság szembeállítása, a teljeskörû iskolai prevenció, a fiatalkori bûnözõvé válás, a biztonságban a szórakozóhelyeken, és a biztonságos iskolamozgalom témaköre. Annak örülök a legjobban, hogy akárhány osztályban megjelentem, mindenhol azt mondták, hogy visszavárnak. Tehát a diákok részérõl van igény, akár délutáni plusz órában is. A hetedikesektõl az érettségizõkig minden osztályba ellátogatok, és utána oda térek vissza, ahol erre igény van.

– Van két másik középiskola is Bonyhádon…

– A Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolába már sok éve menetrendszerûen járok, tanév elején már küldik az igénybejelentõ lapokat az osztályfõnökök. A Jókai Mór Szakképzõ Iskolában is egyeztettem az igazgatónõvel, aki maximális lehetõséget ad, hogy beszélgessek a diákjaikkal, különösen azokban az osztályokban, ahol hátrányosabb helyzetû fiatalok vannak. Örülök, hogy mindhárom helyi középiskolában rendszeresen jelen lehetek, aminek úgy látom van is értelme, hiszen nem csak én beszélek, de kérdeznek is a diákok, és jókat beszélgetünk.