Csütörtökön ülésezik a képviselõ-testület

Augusztus 26-án, 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Városházán. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Tájékoztató Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérõl

3.) Javaslat a 2010. évi költségvetésrõl szóló 6/2010. (III.3.) sz. rendelet módosítására

4.) Az Állami Számvevõszék által az önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenõrzése által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv

5.) Beszámoló a Solymár Imre Városi Könyvtár munkájáról

6.) A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény és a Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ Alapító Okiratának módosítása

7.) A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény pedagógiai programjának módosítása a törvényi változásoknak megfelelõen

8.) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

9.) „Belterületi vízrendezés Bonyhádon” c. pályázathoz kapcsolódó 125/2009. (VIII. 27.) sz. határozat módosítása

10.)„Belterületi vízrendezés Bonyhádon” c. pályázat önerejének támogatása