Szépülõ középiskolák

A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképzõ Iskolájának tagintézményeiben – így a két bonyhádiban is – a nyár folyamán felújítási munkálatokat végeznek, TIOP pályázatnak köszönhetõen. A Jókai Mór Szakképzõ Iskolai Tagintézményben 3 tanterem és maga az épület is megújul belülrõl, valamint a fûtéskorszerûsítést is elvégzik. Eszközbeszerzésre is nyertek a pályázat keretében: egy tantermet 17 számítógéppel szerelnek fel, vásároltak új padokat és asztalokat, 10 projektort és laptopot, korszerû varrógépeket a tanmûhelybe, és épületgépészeti diagnosztikai eszközöket. Mindez a szakképzés fejlesztését segíti elõ. A Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézményben többek között a vizesblokkok és a tornaterem felújítása történik.