A termálfürdõ ismét nagy falatnak bizonyult

A mai napon ülésezett Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Dr. Marcsek Sándor városi rendõrkapitány beszámolt a bonyhádi közrend- és közbiztonság helyzetérõl. A napirendi pontnál jelen volt Dr. Soczó László megyei rendõrfõkapitány is, aki elmondta, hogy áprilistól 50 új rendõr érkezik a megyébe, közülük hatan Bonyhádra. Soczó kiemelte, hogy a Völgység fõvárosa szinte a béke szigete, amiben nagy szerepe van a lakosság és az önkormányzat támogatásának és összefogásának. Lovász Tibor képviselõ két kérdést intézett Dr. Marcsek Sándorhoz: Van-e megoldás a Bajcsy-Zsilinszky utcai gyalogos és autós közlekedés biztonságosabbá tételére, illetve a városon belül kerékpárút hálózat kiépítésére? A rendõrkapitány elmondta, hogy ezek nagyrészt mûszaki kérdések. A rendõrség csak javaslattevõ, de ha ismét rendeznek egy (régebben félévente sorra kerülõ) önkormányzati-közbiztonsági fórumot, akkor ott szívesen egyeztetnek a kérdésekrõl.

A kórház beruházásának helyzetérõl Lázár Szabolcs projektvezetõ adott tájékoztatást. Mint mondta, a rendelõintézet belsõ bontási munkáit elvégezték, jelenleg a tetõszerkezet és acélszerkezetének bontása történik. A belsõ falazási munkák befejezõdtek, most a homlokzati falazás folyik. A toldalék épületek egyikének alagsori része készen áll, a másik rész alapozása megtörtént. Az emeletráépítés szerkezeti munkái folynak. A beruházási program szerint az eddig elvégzett munkákra, a beszerzett eszközökre és a projektben felmerült egyéb költségekre az Önkormányzat a kifizetési kérelmet benyújtotta, 261,5 millió Ft-ra. Ebbõl 160 millió Ft került elfogadásra, ami az adatrögzítõ rendszerben felmerült technikai hiba miatt a mai napig nem került kifizetésre. Így a kivitelezõ jóindulatán múlik, hogy a munkálatokat tovább folytatja. Vaszari Tibor képviselõ megkérdezte, hogy a kórházi átépítés során keletkezõ bontott építési anyaggal mi történik? Dr. Glöckler Ferenc aljegyzõ válaszából kiderült, hogy az a kivitelezõt illeti, hiszen bekalkulálta a kedvezményes árajánlatába. Dr. Égi Csaba képviselõ hozzáfûzte, hogy a szerzõdés szerint a kivitelezõ kötelessége a bontott anyag elszállítása és ártalmatlanítása, és hogy a becsült ár mindössze pár százezer Ft.

A bonyhádi fürdõberuházás helyzetérõl szóló tájékoztató bizonyult a testületi ülésen a legnagyobb falatnak, melyet közel két órán át rágtak a képviselõk, mégsem tudták „lenyelni”. Dr. Glöckler Ferenc, a Fürdõ Kft. ügyvezetõje beszélt arról, hogy az eredetihez képest már jócskán módosított tervet a Kft. 300 milliós törzstõkéjéhez kell igazítani, mivel az önkormányzatnak nem lesz módja a fürdõberuházásra költeni. Glöckler a beruházás szakaszolt megvalósítását javasolta, e szerint elsõ lépésben a melegvizes medence és a gyermekeknek egy kisebb pancsoló épülne meg a lehetõ legcsekélyebb vízgépészettel.

Megrendelték Bonyhád területének geofizikai felmérését, mely munka hamarosan befejezõdik. Az alsószéplaki termálkút 900 méter mélyrõl 67 C° vizet biztosít. A geotermikus energia hasznosításához mindenképpen szükség van még egy kútra, hiszen a kizárólag energetikai célra hasznosított termálvizet vissza kell sajtolni ugyanabba a kõzetrétegbe, amelybõl kinyerték. A jelenlegi adatok alapján reális esély van arra, hogy az alsószéplaki termálkút által elért triászkori karsztkõzettel azonos vízgyûjtõ terület 2 km mélység alatt is megtalálható. Ilyen mélységbõl már olyan hõmérsékletû termálvíz nyerhetõ ki, amely megfelelõ nyomás alatt megtartva cseppfolyósságát elegendõ lehet a távfûtés kiváltására. Mivel a mai technika lehetõvé teszi azt, hogy akár 4-5 km távolságra 1-2 C° hõveszteséggel juttassák el a melegvizet, nincs akadálya annak, hogy a Fáy lakótelepi hõközpontot is el tudják látni.

Potápi Árpád János polgármester javasolta, hogy idén kezdõdjön meg a kivitelezés, és akkor jövõre már használhatná a termálfürdõt a lakosság. Több képviselõi módosító javaslat is érkezett ehhez a napirendi ponthoz. Szabó Gábor javasolta, hogy a tájékoztató teljes szövege jelenjen meg a Völgységi Hírlevélben. Lovász Tibor javasolta, hogy a gyermekek pancsolója mellett ne az ülõfürdõ, hanem az úszómedence épüljön meg. Mindkét kezdeményezést elvetette a grémium. Vaszari Tibor azt javasolta, hogy napolják el a döntést – ezt 10 igen, 5 nem és 2 tartózkodással elfogadták.