A bukovinai székely tánchagyományokról

A Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség támogatásával kerül megrendezésre a Kakasdi Faluházban április 10-én a bukovinai székely tánchagyományokra épülõ továbbképzés. A képzés témája összecseng a bonyhádi központú Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elmúlt tíz évében megvalósított õszi szakmai programjával. A bukovinai székelység Tolna, Baranya, Bács-Kiskun megyében, illetve Érden és határainkon kívül, Erdélyben és Vajdaságban mûködõ 37 hagyományõrzõ együttese számára gyakorlati és elméleti képzést biztosítanak, kifejezetten a bukovinai énekes és táncos hagyományokra, az MTA archívumában található felvételekre építve. Ennek a kitartó mûhelymunkának eredményeként jelenhetett meg a Hagyományok Háza kiadásában 2007 októberében a Kárpát-medence táncos öröksége III. – A bukovinai székelyek táncai és táncélete címû oktatási segédanyag. A továbbképzésen Farkas Zoltán és Radák János tanít. Este színpadi mûsort ad a Bartina Néptánc Egyesület, Sebestyén István, Radák János és Fekete Etelka. A napot borkóstoló és táncház zárja. A muzsikát a Csurgó zenekar szolgáltatja.

Részletes információ Csibi Krisztinától, a 20/5740-479-es telefonszámon, vagy a csibi@bukovina.hu  e-mail címen.