Huszonkilenc millió egyesületek támogatására

A mai bonyhádi önkormányzati képviselõ-testületi ülésen döntöttek a civil szervezetek és a sportegyesületek támogatási keretének felosztásáról is. Bonyhád Város 2010. évi Költségvetési rendeletében a civil szervezetek támogatására 5 millió Ft-ot határoztak meg, erre 71 szervezet nyújtott be pályázatot, és mindössze hét új pályázó nem részesült a keretbõl. A képviselõ-testület munkarendje szerint a támogatások felosztására a bizottsági elnökök tettek javaslatot, amivel többen nem értettek egyet. Lovász Tibor három elutasított szervezetnek adott volna még támogatást, más egyesületektõl megvonva a szükséges összegeket, de ezt az indítványt elutasította a grémium. Szekerczés Szilárd képviselõ javasolta, hogy a jövõben inkább az oktatási bizottság tagjai, és a civil szervezeteket jól ismerõ képviselõk hozzák meg a támogatási javaslatokat.

Bonyhád Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetési rendeletében a sportegyesületek támogatására 24 millió Ft-ot határozott meg. Ebbõl az összegbõl 19 egyesület részesül, és 5,3 millió Ft-ot félretesznek céltartaléknak arra az esetre, ha a BVLC futballcsapata õsszel visszakerül az NBIII-ba.

A médiatámogatási javaslat napirendre kerülésekor ismét vita kerekedett. Bonyhád Város 2010. évi költségvetési rendeletében erre a célra 9 millió Ft-ot határoztak meg, 1 millióval kevesebbet, mint tavaly. A polgármester úr javaslatát megvitatva a képviselõ-testület bizottsági elnökeinek javaslata került a grémium elé. Eszerint a Tolnatáj Televízió 4,2 millió (tavaly 2 millió 750 ezer), a Völgységi Hírlevél Lexum-Invest Kft. 2,5 millió (tavaly 3,5 millió), a Bonyhád Városi Televízió 1 millió (tavaly 2 millió 750 ezer), a Tolnai Népújság 800 ezer (tavaly 500 ezer), a Bonnharder Nachrichten 500 ezer (tavaly 300 ezer), míg a Fortuna Rádió idén 0 (tavaly 200 ezer) Ft támogatást kap. Végül 10 igen és 7 nem szavazattal elfogadták a médiatámogatási javaslatot a képviselõk.