Gimnáziumi szalagtûzõ

A Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium szalagtûzõje a bonyhádi mûvelõdési központban, mûsorral és bállal.