Elfogadták a mintegy 5 milliárdos költségvetést

Február 19-én tartotta soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Módosították a hulladéklerakó társulási szerzõdését, létszámleépítési pályázatról döntöttek, illetve módosították a közterületek használatáról szóló rendeletet, ezzel immár egyértelmûen megtiltva a közterületen történõ szeszesital fogyasztást. A grémium fõ napirendi pontja a 2009. évi költségvetés elfogadása volt, melyet néhány bizottsági javaslattal kiegészítve egyhangúlag elfogadtak a képviselõk. A részletekrõl Kovács Péter címzetes fõjegyzõt kérdeztük.

– A város költségvetése mintegy 5 milliárd Ft, aminek az is az oka, hogy tavaly közel 1 milliárd 300 ezer Ft értékben kötvényt bocsátottunk ki. A költségvetésben a folyó évi mûködési hiány 38 millióval kevesebb mint az elmúlt évben volt, viszont áthoztunk az elõzõ esztendõrõl egy 160 millió Ft-os mûködési hiányt, ami terheli a város idei költségvetését. A könyvvizsgáló és a hivatal munkatársai azon az állásponton vannak, hogy ez a költségvetés szigorú takarékossági intézkedésekkel finanszírozható. Külön jónak tartjuk, hogy a felújításra, beruházásra fordítható költségarány meghaladja a 30 %-ot. Hangsúlyozom, ez köszönhetõ a kötvénykibocsátásnak, aminek természetesen majd meglesz az ára, hiszen négy év múlva ezt a kötvényt törleszteni kell.

A bizottságoktól érkezett néhány módosító javaslat a költségvetés megtárgyalásakor, ezek közül többet is elfogadott a testület. Támogatják 2,5 millió Ft-tal a Dupla Ironman Világkupa megrendezését, 1,1 millióval az általános iskolai tanulók délutáni sportfoglalkozásainak lehetõségét. Megszavazott a testület a hidasi ivóvízhálózat kiépítésére 5 millió Ft-ot, a Madách és a Jókai utca összekötésére 2 millió Ft-ot, két ingatlan megvásárlására a Kertköz és a katolikus temetõ közötti területen szintén 2 milliót. Ezenkívül a grémium lehetõséget biztosított a kötvénykibocsátásban rendelkezésre álló pénzeszközökbõl a BONY cipõipari szövetkezet telephelyének a megvásárlására, 100 millió Ft összeg erejéig. Az ülésen jelenlévõ képviselõk – pártfrakciókra való tekintet nélkül – egyhangúlag fogadták el a város költségvetését , ami példaértékû volt.