Kistérségi pályázat rendezvényszervezésre

Megtartotta idei elsõ ülését a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás. A tanács értékelte a 2008. évi költségvetés végrehajtását, majd elfogadták az idei költségvetési tervezetet. Megállapították, hogy a munkaszervezet jól gazdálkodott, illetve a mûködési kiadásait tekintve megfelelõ volt a feladatellátása, és az állami normatívákat is sikeresen használta fel. A polgármesterek örömmel vették tudomásul, hogy mind a társulás, mind a munkaszervezet megtakarított forrásokból gazdálkodik, és lehetõségeihez mérten minden támogatást igénybe vesz és pályázik.

– A költségvetésben az is szerepel, hogy az idei évben is szeretnénk a kistérségen belüli rendezvényszervezésekre pályázatot kiírni – mondja Darabos Orsolya, a társulás munkaszervezetének vezetõje. – Ennek elõkészületei már folyamatban vannak, a munkaszervezet fogja kiküldeni a pályázati kiírást minden önkormányzatnak, és õk helyben értesíthetik a lehetõségrõl a civil szervezeteket. A tavaly meghirdetett pályázatunknak is május körül volt az eredményhirdetése, hogy a nyári programokat már tudjuk támogatni. Az oktatási bizottságunk fog dönteni, hogy a meghatározott keretösszegbõl melyik rendezvényre mekkora támogatást biztosítunk.

Ülésünkön tájékoztatót hallhattunk a 2009. évi mozgókönyvtári normatíva felosztásáról is. Jelenleg 16 településünk van benne ebben a rendszerben, akik a nyilvános könyvtári jegyzéken nem szerepelnek, így kistérségi támogatásra jogosultak. Ennek összege 1 millió 180 ezer Ft településenként. Ebbõl egy bizonyos összeget át kell adni a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárnak, mint fõ szolgáltatónak, mely az állományfejlesztést és az egyéb központi adatbázisrendszer karbantartásokat végzi. A fennmaradó összegbõl az önkormányzat üzemelteti a helyi könyvtárat.

A tanácskozáson döntés született a Tolna Megyei Turisztikai Kht. megszüntetésérõl. Tavaly kerestek meg bennünket a Tolna megyei Önkormányzattól, hogy igényelnénk és támogatnánk-e a szolgáltatás további fenntartását. Mivel nem igényeljük, így megszüntetik, és más konstrukcióban fogják ezt a feladatot ellátni.

Az egyebek napirendi pontban elõzetesen tájékoztattam a polgármestereket arról, hogy megjelentek a dél-dunántúli régió TEKI, CÉDE, és TEUT pályázatainak keretszámai. Remélhetõleg február végére már tudni fogjuk, hogy milyen pályázati konstrukciókban, milyen határidõkre szorítkozhatunk. Bízom abban, hogy egy hónapon belül már döntés születik arról, hogy ezen támogatások felosztása hogyan alakul. Hiszen ez minden évben olyan forrás az önkormányzatoknak, melyre mindenki számít, és a „sok kicsi sokra megy” elv alapján mindenki szeretne ebbõl valamilyen forrást biztosítani, valamilyen feladatot ellátni.