Csütörtökön ülésezik a bonyhádi grémium

Február 19-én, 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. A napirendi pontok: 1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról. 2. A költségvetés és zárszámadás elõterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet módosítása. 3. Bonyhád város 2009. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása. 4. Bonyhádi Oktatási és Nevelési Intézmény fõigazgatói állására pályázat kiírása. 5. Hulladékgazdálkodási Társulásba való belépés. 6. A helyi környezet védelmérõl, a település tisztaságáról szóló rendelet módosítása. 7. Szabadtéri Sportlétesítmények és Ifjúsági Táborok létszámleépítése.