Megújult a lengyeli könyvtár épülete

Lengyelen 2008-ban több rendezvény is biztosította a lakosság kulturált szórakozását. A szeptemberi Falunapon a helyi és a szomszédos települések hagyományõrzõ csoportjai szerepeltek, majd szabadtéri bállal zárult az ünnep. November végén megrendezték az Idõsek napját, amikor a szépkorúakat vendégül látták egy ebédre, majd a helyi óvodások és az egyházaskozári gyerekek adtak mûsort. A december 23-i Falukarácsonyon minden gyermek ajándékcsomagot kapott, részben a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás, részben Lengyel önkormányzata hozzájárulásával.

Teninger Jánost, Lengyel polgármesterét a 2008. évi beruházásokról kérdeztük.

– Nyertes CÉDA pályázatnak köszönhetõen járdát építettünk a Petõfi utcában, ez egy áthúzódó beruházás volt 2007-rõl. Ennek bruttó értéke 1,5 millió Ft volt, melybõl 140 méter új járda készült el. A 2008. évi CÉDA pályázaton nyert összegbõl a könyvtárépület tetejét újíttattuk fel, 1,5 millió Ft-ért. A Leader faluszépítõ program pályázatán közel 4 millió Ft-ot nyertünk, melybõl a könyvtárépület homlokzata újult meg, és a nyílászárók lettek lecserélve, illetve a településen felállítottunk 12 virágtartót és szemetesládákat.

Az önkormányzat 2008-ban is támogatta a felsõoktatásban tanulókat, a nyolc fiatal havi 2500 Ft-ot kap. Az általános iskolás és óvodás gyerekek, és azon felsõoktatásban tanulók akik nem kérték a Bursa Hungarica támogatást, beiskolázási segélyként 5 ezer Ft-ot kaptak szeptemberben az önkormányzattól.

2009-ben pályázni szeretnénk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében épületfelújításra, játszótérépítésre, közterületek karbantartására. Ezenkívül ha lesznek még pályázati lehetõségek, akkor további beruházási terveink is vannak.