Kismányokon bekötõutat építenének

Kismányok község önkormányzatának 2008. évi tevékenységét alapvetõen meghatározta költségvetési helyzete.

– A 2008-as évben sem kellett mûködési hitelt felvegyen önkormányzatunk – mondja Simon László, Kismányok polgármestere. – Az év folyamán körjegyzõséget váltottunk, és Bonyhádhoz csatlakoztunk. Hárommillió forintot kellett körjegyzõségi elszámolásként Nagymányoknak fizetnünk. Ettõl függetlenül azt gondolom, önkormányzatunk eredményes évet zárt.

– A tél elmúltával a Kossuth utca 41-54. házak szakaszán megmozdult az úttest. Szakértõt hívtunk, aki szerint valószínûleg szinte alap nélkül épült meg annak idején ez az út, ezért vis major pályázatot nyújtottunk be a helyreállítási munkálatokra. Nyertünk 12 millió Ft-ot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól, amihez 8 millió önerõt kellett hozzátenni, így mintegy 20 millióból felújítottuk a Kossuth utcának az önkormányzati részét, teljes szélességében 470 méterben.

Márciusban lélekharangot állítottunk a temetõben, a lakosság mintegy 400 ezer Ft-nyi adományának köszönhetõen. Aztán volt egy felhõszakadás, ami teljesen tönkretette az útpadkát. Ezt nagy nehezen helyreállítottuk, amikor augusztusban újabb felhõszakadás sújtotta Kismányok területét, és mintegy 5 milliós kárt okozott a vízelvezetõ árkokban és az átereszekben. Ennek rendbetételére nem volt önrésze az önkormányzatnak, így ismét vis major pályázatot nyújtottunk be. Ennek elbírálása ugyan még folyamatban van, de elõzetes értesüléseim szerint 3,5 millió Ft-ot szavazott meg a Regionális Fejlesztési Tanács.

Tovább folytattuk a temetõ felújítását, amit a 2007-es évben kezdtünk meg. A CÉDA pályázaton 900 ezer Ft-ot nyertünk, ehhez hozzátett az önkormányzat saját erõbõl mintegy 600 ezer Ft-ot, így sikerült egy szép elõtetõt építeni a ravatalozóhoz. Illetve saját erõbõl, 1,2 millió Ft-ból térköveztük is ezt az elõteret. Tehát két év alatt mintegy 5 millió Ft-ot költöttünk a temetõ ravatalozójának a felújítására. Összességében Kismányok önkormányzata eredményes évet zárt, törvényes keretek között mûködött.

A terveink közül nem valósult meg minden: elmaradt az óvoda kerítésének a felújítása, aminek a költsége 3,5 millió Ft lett volna. Ezt saját erõbõl önkormányzatunk nem tudja megoldani, és ilyen jellegû pályázat nem volt 2008-ban. Elmaradt a Petõfi utca felújítása is, ennek az összköltsége mintegy 14 millió Ft lenne. TEUT-pályázat keretében ezt nem tudjuk megvalósítani, ezért a felújítást elnapoltuk. A 2009-es évrõl még nem tudok nyilatkozni, minden a költségvetéstõl függ. Abban viszont nagyon bízunk, hogy négy év után végre megépülhet a kismányoki bekötõút.