Gondok vannak a bonyhádi munkaerõpiacon

Több bonyhádi üzem is jelezte termelési gondjait a közelmúltban a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ bonyhádi kirendeltségén. A forint árfolyamváltozása miatt szinte minden exportra termelõ könnyûipari cégnél több millió Ft-tal csökkent a havi árbevétel. Fõképp a bérmunkát végzõ cipõs üzemeknél okozott nagyobb termelésveszteséget, hogy egyre több meglévõ partnerük jelezte: 2008. harmadik, negyedik negyedévében késve, vagy egyáltalán nem fognak tudni munkát adni. A bonyhádi Mebona Kft. csoportos létszámleépítési szándékot jelentett be a munkaügynél.

A 2003-as bonyhádi cipõipari válságot követõen a Mebona Kft. lett a város legnagyobb cipõs üzeme. A cég 2008. októberében 161 fõt érintõ csoportos létszámleépítést jelzett a munkaügyi kirendeltségen. Csoportos létszámleépítés esetén a bejelentést követõen 82 nappal van lehetõség a dolgozók végleges elbocsátására. A cég különbözõ nehézségek miatt a dolgozóknak járó juttatásokat nem tudja biztosítani, így sem szeptemberben, sem a hátralévõ létszámleépítési idõszakban nem fognak tudni sem bért, sem egyéb juttatást biztosítani az érintetteknek.

A munkaügyi központ végsõ esetben a központi bérgarancia alapból kérhet segítséget, de erre is csak több hónap elteltével kerülhet sor. Így várhatóan a dolgozók hónapokig nem fognak a bérükhöz jutni. Ráadásul a Mebona Kft. azon három üzem közé tartozik, melyek munkahelymegõrzõ támogatásban részesültek a harmadik negyedévben. A jelenlegi helyzetben azonban ezt a közel 20 milliós támogatást sem tudják igénybe venni.

Az Aspöck Hungária Kft-nél is csökkent a rendelésállomány, ezért a külföldi vállalkozás leállította a Bonyhádon beindított beruházását. A cég mûködtet már egy üzemet Bonyhád-Majoson, és 2008-ban elnyerték az ország legmagasabb munkahelyteremtõ beruházási lehetõségét, 160 millió Ft-ot. Ezt a pénzeszközt azonban most nem tudják felhasználni, ezért leállították a bonyhádi Gyár utcában megkezdett beruházást. A külföldi tulajdonosok bíznak abban, hogy a piacvesztés csak idõszakos, és hogy 2009-ben folytatni tudják az építkezést. A munkaügyi szervezet a minisztériumhoz fordult, hogy milyen lehetõség van az elnyert összeg 2009-re történõ áthelyezésére. Jelenleg még az is elõfordulhat, hogy pár hónapig a már mûködõ majosi üzemnél is átszervezéseket kell végrehajtani.

A két kedvezõtlen esemény mellett pozitívnak mondható, hogy több bonyhádi üzem is jelezte a munkaügyi kirendeltségen, hogy venne fel létszámot. Ezek között vannak olyan könnyûipari üzemek, melyek már tárgyalásban vannak a leépítésre került cipõipari szakemberekkel. Az autóiparhoz kapcsolódó bonyhádi vállalkozások is jelezték, hogy 40-50 fõvel növelnék a létszámukat, így az elbocsátásra kerülõ szakembergárda jelentõs része remélhetõleg hamarosan el tud helyezkedni.