Bronzkori leleteket találtak Bonyhádon

Bronzkori urnasírokat, illetve egy rézkori telep maradványait találták meg Bonyhád határában, a Pannónia Mezõgazdasági Zrt. építkezésén. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársai 2008. október végén kezdték meg a régészeti feltárást, Dr. Szabó Géza muzeológus vezetésével. Egyes helyeken nagyméretû urnákban több kisebb edényt találtak a hamvakkal, másutt csak kis edények vannak a hamvak mellett. Mindezek kb. 3600 évvel ezelõtt kerültek földbe, a középsõ bronzkor idején.

asatas-01.jpgasatas-02.jpgÁsatásasatas-04.jpg

Bronzkori urnasírokat, illetve egy rézkori telep maradványait találták meg Bonyhád határában, a Pannónia Mezõgazdasági Zrt. építkezésén. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársai 2008. október végén kezdték meg a régészeti feltárást, Dr. Szabó Géza muzeológus vezetésével.

– Különbözõ talajelszínezõdések, foltok jelezték a rézkori telepet. Ott ahol edények kerültek elõ, két típus volt alapvetõen: az egyik helyen nagyméretû edényben, urnában több kisebb edény a hamvakkal, illetve másutt nagy edény nélkül csak a kis edények és a hamvak kerültek elõ, ezek úgynevezett szórt hamvasztásos temetkezések. Ezek kb. 3600 évvel ezelõtt kerültek földbe, a középsõ bronzkor idején. Ekkor ezen a területen a dunántúli mészbetétes edények népe lakott, akiknek – mint nevük is mutatja – gyönyörû szép, fehér mészbetéttel díszített edényeik voltak. Találtunk egy kb. 80 cm-es hatalmas átmérõjû urnát, ilyen nagyot ebbõl a korszakból még nem is láttam – mutatja Dr. Szabó Géza. – Körülötte is edények vannak, és bent az urnában magában is közel 20 edény. Érdekesség, hogy míg vannak itt jellemzõen a mészbetétes edények népének kultúrájához tartozó edények, addig van néhány attól elütõ forma is, nagyon kecses testtel, magas, tölcséres peremmel, szép kis szalagfüllel. Ez jelzi számunkra, hogy az idõszak vége felé, az úgynevezett koszideri idõszakból származó sírt találtunk. Ekkor nyugatról már támadás indult, egy új népcsoport költözött be a Kárpát-medencébe, a halomsírosok népe. És az addig kialakult, mondhatni békés paraszti gazdálkodást folytató társadalmakat szinte egymásra lökte ez a népvándorlás, és megindult a Kárpát-medencében a kultúrák keveredése. 

– Bonyhádon már több helyen is végeztek ásatásokat, legutóbb a Tesco építésénél találtak leleteket.

– Azok az õskor különbözõ idõszakaiból származtak, és egy közel ötezer éves rézkori település nyomaira bukkantunk ott. A Szecska egyik részén pedig már tártunk fel mészbetétes sírokat, teleprészleteket. Tudtuk, hogy a tó, a víz közelsége miatt õskori telepekkel lehet itt számolni. A Völgységnek a természetföldrajzi tényezõi – különbözõ korokban is – meghatározott gazdálkodási módokhoz kiváló feltételeket biztosítottak. Ennek megfelelõen ezt a területet – idõszakonként változó intenzitással, de – szinte minden idõben lakták.

A Bonyhád határában feltárt leletek a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba kerülnek.