Bibliográfia

Jó lenne, ha lenne olyan  Bonyhád-monográfia, mely részletesen taglalva felölelné Bonyhád történetét. Egy (vagy több) szép, vastag könyv, rajta nagy betûkkel: Bonyhád. Jó lenne, de sajnos nincs. Helyette azonban van sok apró mozaik-kõ, melyeket össze kell illeszteni. Hát, fogjunk hozzá, jó munkát, jó szórakozást kívánunk! (A könyvek a helyi könyvtárban és múzeumban, a megyei levéltárban és könyvtárban találhatók. A  listát folyamatosan kiegészítjük.)

 • Dr. Vörös László: Bonyhád (Magyar Szociográfiai Intézet Pécs, 1942.)
 • Kolta László: Bonyhádi arcképek (Bonyhád Városi Könyvtár, 2000.)
 • Steib György: Bonyhád 1956 (Steib György, 2001.)
 • Kolta László: A bonyhádi Petõfi Sándor Gimnázium (Tankönyvkiadó Budapest, 1991.)
 • Bonyhád a 18-20. században (Bonyhád Nagyközség Tanácsa, 1975.)
  Benne:
  • Egyed Antal: Bonyhád Mezõ-várasnak rövid leírása
  • Hajas Béla: Vörösmarty Mihály és Perczel Etelka
  • Kolta László: Perczel Mór
  • Király István: A bonyhádi tájfajta szarvasmarha kialakulása
  • Dr. Szilágyi Mihály: A bonyhádi kereskedõk
  • Steib György-Tarcsay István: A zománcgyár története
  • Dr. Gyurkovics Lajos: A cipõgyár története
  • Solymár Imre: A bonyhádi utcanevek története
  • Kolta László: A bonyhádi középiskolák
  • Gál István: Illyés Gyula bonyhádi diákévei
  • Solymár Imre: Az élet megindul
 • Kolta László-Solymár Imre: Válogatott dokumentumok a Hûséggel a Hazához mozgalom történetéhez (Vörösmarty Mihály Ifjúsági- és Mûvelõdési Központ, 1994.)
 • Kolta László: A bonyhádi Solymár Imre Járási-Városi Könyvtár 1953-2002 (Antal Mária, 2002.)
 • Fehér István: A bonyhádi hûségmozgalom történetéhez (Akadémiai Kiadó Budapest, 1983.)
 • Ettig László: A magyar tarka szarvasmarha bonyhádi tájfajtája (Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest, 1999.)
 • Steib György-Tarcsay István: A bonyhádi zománcgyár története (Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciója, 1973.)
 • Tanulmányok Bonyhád történetébõl (Bonyhád Város Tanácsa és a Tolna Megyei Lapkiadó Vállalat, 1987.)
  Benne:
  • Solymár Imre: A történeti Völgység
  • Solymár Imre: Bonyhád – hajdan Bonyha
  • Kolta László: Bonyhád mûvelõdéstörténete (1867-1962)
  • László Péter: Népességcsere Bonyhádon 1944-1948-ban
  • Ettig László: A mezõgazdasági termelõszövetkezeti mozgalom Bonyhádon
 • László Péter: Otthontalan évek (Dr. László Péter, 2006.)
 • László Péter: Fehérlaposok (László Péter, 2005.)
 • Blau László: Bonyhád – Egy elpusztított zsidó közösség (Soha többé Soá! Alapítvány, 2008.)
 • Knábel Vilmos: Bonyhád története az õskortól a felszabadulásig (Kézirat, 1970. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára)
 • Steib György: A bonyhádi kórház története (Steib György, 2009.)
 • Knábel Vilmos: A Bonyhádi Önkéntes Tûzoltó Egyesület története: 1874 – 1931 (Bonyhád, Pannónia Nyomda, 1932.)

A monografikus igényû kiadványok mellett sok évfordulós füzetet, visszaemlékezést találunk. Ezek közül néhány: 

 • A bonyhádi polgári-, majd általános iskola 100 éve 1905-2005                                              
 • Markovics Mihályné: 110 évesek a bonyhádi menedékházak (Völgységi Múzeum, 2004.)
 • A bonyhádi II. Sz. Általános Iskola 40 éve 1961-2001 (Bölcsföldi Árpádné, 2001.)
 • Tolna Megyei Önkormányzat "Árpád-házi Szent Erzsébet" Otthona Bonyhád (Seres István, 2001.)
 • Harmincéves a város – Húszéves a Völgységi Múzeum  1977   1987 (Völgységi Múzeum, 2007.)   
 • Nagy István: Bicentenáriumi emlékkönyv – A bonyhádi evangélikus gimnázium története  1806-2006
  (Ónodi Szabolcs, 2006.)
 • Steib György: Zománcgyári centenárium 1909 – 2009 (Ema-Lion Zománcáru Kft., Völgységi Múzeum, Völgységi Tájkutató Alapítvány, 2009.) Völgységi Füzetek XV.