Beszámolnak a helyi szolgáltatók

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete május 28-án (csütörtök) 16.00 órakor tartja soros ülését a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról

3.) Beszámoló a Bonycom Kft. 2014. évi gazdasági tevékenységérõl

4.) Beszámoló a Fûtõmû Kft. 2014. évi gazdasági tevékenységérõl

5.) Beszámoló a Völgységi Termál Vízfeltáró Kft. 2014. évi gazdasági tevékenységérõl

6.) Beszámoló a Bonyhádi Fürdõ Kft. 2014. évi gazdasági tevékenységérõl

7.) Beszámoló a Bonyhád Városi Mezõgazdasági Kft. 2014. évi gazdasági tevékenységérõl

8.) Beszámoló a Mezõföldvíz Kft. 2014. évi gazdasági tevékenységérõl

9.) A DDKK ZRT. TM-i Szolgáltatási Központ beszámolója a Bonyhád várossal a helyi közlekedés ellátására megkötött közszolgáltatási szerzõdés 2014. évi teljesítésérõl

10.) A 2015/2016. tanévben induló óvodai csoportok számának meghatározása, a Bonyhádi Varázskapu Bölcsõde és Óvoda Alapító Okiratának módosítása

11.) Bonyhád Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjérõl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

12.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

13.) Szándéknyilatkozat az oktatási intézmények további mûködtetésére

14.) Bonyhád Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója

15.) Együttmûködési megállapodás közérdekû munka végrehajtására

16.) Rendezési terv módosítás 1.

17.) Rendezési terv módosítás 3. megindítása

18.) Javaslat a Fonyód-Alsóbélatelepi Ifjúsági Tábor tetõfelújítására

19.) „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” címû pályázat benyújtása

20.) Pályázat benyújtása infrastrukturális fejlesztésre a BM által kiírt felhívás keretében

21.)  Bonyhád Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terv módosítása