Megkezdõdik a tehermentesítõ út és híd építése

A városközpontot tehermentesítõ, és a 6-os fõútra közvetlen csatlakozást biztosító utak két ütemben valósulnak meg Bonyhádon. Az elsõ ütem – a Gyár utca és a Tesco áruház közötti út, a hozzá tartozó közvilágítás, valamint a Völgységi-patak feletti híd – megépítésére Bonyhád Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a G-Plan Kft. (Bóly) és Antikorr Kft. (Szeged) közös ajánlattevõk pályázata lett. Az elsõ ütemben a Forberger utca meghosszabbításával, a Völgység-patakon átívelõ híddal, a Tesco áruház mögött vezetõ útra csatlakozva, a jelenlegi „Tesco-s” lámpás csomóponthoz vezetõ út kerül megépítésre.

A munkaterület átadásának ideje 2015. május 7. (csütörtök), a munkák befejezési határideje pedig 2015. szeptember 15.

A 6-os útra vezetõ út és az ahhoz kapcsolódó híd a városközpont forgalmát fogja tehermentesíteni, valamint alternatív közlekedési útvonalat biztosít a városba, a felújítás elõtt álló Nepomuki Szent János híd mellett. Mint ismeretes, a Nepomuki Szent János híd állapota nagyon leromlott, ezért 20 km/h-s és egysávos forgalomkorlátozást vezetett be a közútkezelõ. A híd tartószerkezete felújításra szorul, ami elõrevetíti a rajta átvezetõ út teljes lezárását. A híd felújítását a kezelõ, a Magyar Közút Zrt. végzi majd.

A tehermentesítõ út második ütemének engedélyeztetési eljárása folyamatban van. A második ütemre vonatkozó közbeszerzési eljárást az engedélyek megszerzését követõen indítja az önkormányzat. A tehermentesítõ út és híd teljes megépítéséhez Bonyhád Város Önkormányzata 750 millió Ft kormányzati támogatásban részesült.