Költségvetés és igazgatói pályázatok kiírása is témája az ülésnek

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete április 16-án (csütörtök) 16.00 órakor tartja soros ülését a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Bonyhád Város 2015-2020. évre szóló gazdasági programja

3.) Bonyhád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 4/2014. (II.21.) rendeletének módosítására

4.)Bonyhád Város 2014. évi költségvetése végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása

5.) Völgységi Önkormányzatok Társulása 2014. évi költségvetésének végrehajtása  

6.) A Szociális Alapszolgáltatási Központként mûködõ Gondozási Központ Fenntartója 2014. évi költségvetésének végrehajtása

7.) Beszámoló a 2014. évi belsõ ellenõrzési tevékenységrõl

8.) Bonyhád Város Önkormányzatánál a közérdekû munka szabályszerû végrehajtásának, nyilvántartásának ellenõrzésérõl készült jelentés és intézkedési terv elõterjesztése

9.) Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalánál a kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolás szabályozottságának belsõ ellenõrzésérõl készült jelentés

10.) Bonyhád Város Önkormányzatánál a kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolás szabályozottságának, továbbá a 36/ 2013. (IX. 18. ) NGM rendelet szerinti mérlegátfordítás szabályszerûségének belsõ ellenõrzésérõl készült jelentés

11.) A Völgységi Múzeum és a Solymár Imre Városi Könyvtár igazgatói állásaira pályázat kiírása

12.) Bírósági ülnökök választása

13.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

14.) Feladatellátási szerzõdés megkötése Bonyhádvarasd Község Önkormányzatával óvodai feladatok ellátására

15.) Bonyhád fekvés határ módosítás

16.) Tájékoztatás a Cikói Regionális Hulladékkezelõ Központ környezeti hatásairól

17.) Bonyhád-Hidas-Kismányok Evangélikus Egyházközösség kérelme az evangélikus templom és környezete rendezésével kapcsolatban

18.) Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

19.) Bonyhád, Széchenyi tér 12. szám alatti ingatlan (volt okmányiroda) helyiségbérlete