Napelemek a Széchenyi iskola épületén

Bonyhád Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében 41.088.099 Ft vissza nem térítendõ európai uniós támogatást nyert napelemes rendszer kiépítésére, hogy ezáltal korszerûsíthesse a fenntartásában mûködõ épületének energetikai rendszerét.

A BONI Széchenyi Általános Iskola épület tetõszerkezetére felszerelésre és beüzemelésre került 208 darab IBC PolySol 240Wp napelem modul. A napelemek által felvett energiát pedig 2 darab SMA Sunny Tripower 15000TL és 1 darab SMA Sunny TriPower 17000TL típusú inverter tölti vissza hálózatra.

A beruházás révén az Önkormányzat létrehozta saját 50 kW teljesítményt meg nem haladó napenergiával mûködõ, hálózatra csatlakozó háztartási méretû kiserõmûvét. A projekt közvetlen célja, hogy az épület mûködési költségeit csökkentse, így a projekt eredményeként az Önkormányzat mûködési, fenntartási költségekre fordított kiadásai csökkennek úgy, hogy az épület üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát környezetbarát módon és gazdaságosan szerezi be az Önkormányzat.

A projekt közvetlen célcsoportja mindezekbõl adódóan a település lakossága, közvetett módon pedig az ország összlakossága, hiszen a megújuló energiaforrás alkalmazásával csökkenteni tudják a káros anyag kibocsátás szintjét. A projekt által Magyarországon csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mennyisége, és nõ a megújuló energiák felhasználásának részaránya.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.