Intézményi beszámolók és rendeletmódosítások a mai ülésen

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete június 26-án, azaz a mai napon 16.00 órakor tartja soros ülését a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról, az Ipari Park beruházásról

2.) Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról

3.) Beszámoló a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ munkájáról

4.) A Bonyhádi Varázskapu Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõjének megbízása

5.) Bonyhád Város Önkormányzata az önkormányzati lakások, helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl, a lakások bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló 10/2007.  (VI. 1.) rendelete módosítása

6.) A közterület-használat szabályozásáról szóló 15/2000. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) A taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjérõl szóló rendelet megalkotása

8.) Pályázat kiírása a Fonyód-Alsóbélatelepi Ifjúsági Tábor bérbeadására

9.) A Bonyhád I. sz. fogorvosi körzet praxisjogának átruházása

10.) A Bonyhádi Általános Iskola Vörösmarty Mihály Tagintézménye régi tornacsarnokában padozat felújítása

11.) Önkormányzati támogatás biztosítása a Sport u. 5. sz. alatti sportlétesítmény-fejlesztéshez

12.) Beszámoló a Völgységi Tájkutató Alapítvány 2013. évi tevékenységérõl

Zárt ülésen döntenek többek között a Merész Konrád díj adományozásáról.