Nyílt- és családi napot rendeztek

20140616-5.jpg

Június 14-én nyílt napot szerveztek a TÁMOP-5.4.9-11/1—2012-0016 számú „A Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon” címû pályázat keretében a Bonyhádi Gondozási Központban. A már hagyományosnak mondható családi napot ebben az évben együtt tartották a nyílt nap rendezvényével, melyre szeretettel vártak minden érdeklõdõt.

A rendezvény apropóját az adta, hogy befejezõdött az Idõsek Otthonának felújítása, így családi napot és a nyílt napot is méltó körülmények között tarthatták meg.

Az érdeklõdõk betekinthettek az Intézmény életébe, az ott folyó munkába. Információt kaphattak a különbözõ ellátási formákról és azok igénybevételének lehetõségeirõl. Megtekinthették a felújított Szabadság utcai Idõsek Otthonát és az Idõsek Klubját.

20140616-4.jpg

Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester asszony köszöntõje után Pál Krisztina, az Idõsek Otthonának vezetõje tájékoztatott az intézmény tevékenységérõl. Ez után az Otthon lakói megható mûsort adtak a hozzátartozóknak és a megjelenteknek. Ezt követte a felújított Szabadság utcai Idõsek Otthonának bemutatása, majd szerény vendéglátás keretében szendvics, sütemény, üdítõ elfogyasztása.

A rendezvényt a résztvevõk kötetlen beszélgetéssel zárták. 13 órától az érdeklõdõk számára lehetõség volt a Perczel utcai intézmény megtekintésére is.