Elsõsegélynyújtó tanfolyam a Bonyhádi Gondozási Központban

20140616-1.jpg

Munkahelyi elsõsegélynyújtó tanfolyamot szerveztek a Bonyhádi Gondozási Központban, a TÁMOP-5.4.9-11/1—2012-0016 számú „A Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon” címû pályázat keretében. A tanfolyam 40 résztvevõje elsõsorban az Intézmény munkatársai közül került ki.

A munkahelyi elsõsegélynyújtó tanfolyam célja: olyan munkavállalók kiképzése, akik egyrészt a munkahelyi balesetek során megfelelõ, magas szintû elsõsegélynyújtással tudják biztosítani a rászoruló munkatársak ellátását, másrészt tevékenységükbõl adódóan, az otthonukban, illetve a Bonyhádi Gondozási Központban balesetet szenvedõ, ellátásra szoruló idõseken is segíteni tudnak.

20140616-2.jpg

A tanfolyam anyaga nem csak az volt, hogy mi a teendõ, ha valaki elvágta, levágta, megégette magát, vagy ha úgy néz ki, hogy eltört valamije. Rosszullét esetén kell, hogy legyen valaki, aki azonnali segítséget nyújt és fenntartja legalább a keringést – és életben tartja (agykárosodás nélkül) a rászorulót – addig, amíg a mentõ megérkezik. A munkahelyi elsõsegélynyújtóknak köszönhetõen – rosszullétnél, balesetnél – az egészségkárosodás mértékének növekedése megakadályozható!

A képzés során az általános elsõsegély témaköröket és az újraélesztés folyamatát, valamint a munkahely-specifikus sérülések ellátását sajátították el kétnapos program keretében. Komplex esetmegbeszélések, video visszajelzéses helyzetgyakorlatok módszerével, valamint az egyes sérülések, helyzetek anatómiai magyarázatával. A kurzus során a résztvevõk a komplex újraélesztés és a félautomata defibrillátor használatával ismerkedhettek meg gyakorlatorientált formában.

20140616-3.jpg

A gyakorlati oktatás – újraélesztés a babán – a legkorszerûbb technikával történt (egy számítógép figyeli, vetíti ki és értékeli, hogyan sikerült a befúvás és a szívkompresszió). Addig gyakorolták a hallgatók a helyes technikát, amíg tökéletesen meg nem tanulták, így biztos és mûködõképes gyakorlati tudást szereztek, megtanulták a valódi életmentést.

Az oktatás vizsgával zárult, a sikeresen végzett hallgatók a tanfolyam elvégzésérõl igazolást kaptak, amivel megfelelnek a jogszabály elõírásainak. A képzés eredményeképp megszerzett kompetencia:

          Általános elsõsegély nyújtási esetek, módszerek ismerete

          Segítségnyújtás tudatossága

          Helyzetfelismerõ képesség

A tanúsítványok átadására ünnepélyes keretek között került sor a Bonyhádi Gondozási Központban.